Predavanje Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije

Pozivamo Vas na predavanje kapetana Katića “Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije” koje će se održati u četvrtak 8. 3. 2018. godine u 17.00 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice. Uvodne riječi dat će naša Dekanica, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja, te američki vojni ataše. Kraće uvodno izlaganje održat će kolege arheolozi Jurica Bezak i Igor Miholjek.

Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije

PREDAVANJE „HRVATSKA RATNA MORNARICA U SLUŽBI ARHEOLOGIJE“ OBAVEZNO JE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU KOLEGIJE:

GRČKI JEZIK ZA ARHEOLOGIJE I

GRČKI JEZIK ZA ARHEOLOGE II

TIPOLOGIJA I KRONOLOGIJA POKRETNOG MATERIJALA KLASIČNE ANTIKE

ENEOLITIK HRVATSKE U KONTEKSTU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE

GEOLOGIJA I MINERALOGIJIA ZA ARHEOLOGE

ZOOARHEOLOGIJA: OSNOVE ANIMALNE OSTEOLOGIJE

FORENZIČNA OSTEOLOGIJA