Obrana teme doktorskog rada Joška Zaninovića

Obrana teme doktorskoga rada Joška Zaninovića na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „MILITARIA BURNENSIA – Nalazi rimske vojne opreme iz Burnuma tijekom arheoloških istraživanja od 2003. do 2016. godine“ održat će se u četvrtak, 16. studenoga 2017. s početkom u 12:00 h u dvorani A-018. Mentor: Prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Stručno povjerenstvo:
1. Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
2. Prof. dr. s. Mirjana Sanader
3. Dr. sc. Sanja Ivčević, znanstvena suradnica (Arheološki muzej u Splitu)