JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANDREA IDŽAKOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA

NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE

– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                     ANDREA IDŽAKOVIĆ
Matični broj:                                        300901D
Akademska godina upisa                   2013./14.
Datum obrane diplomskog rada      29.09.2016. u 14.30 sati u Fondu 1
Tema diplomskog rada: NEZAKCIJ U ANTICI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

sc. Zrinka Šimić-Kanaet, str. surad., predsjednica povjerenstva
sc. Iva Kaić, v. asist., članica povjerenstva
sc. Vinka Bubić, asistent, članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LUKA REP

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                    LUKA REP
Matični broj:                                      352949 D
Akademska godina upisa                   2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        29. 09. 2016. u 11.00 sati u F1

Tema diplomskog rada: Analiza eneolitičkog litičkog skupa nalaza s lokaliteta Ivandvor

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Nikola Vukosavljević, v. asistent, član povjerenstva
doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVANA KUNAC

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                    IVANA KUNAC
Matični broj:                                      302472
Akademska godina upisa                   2012./13.
Datum obrane diplomskog rada        29. 09. 2016. u 11.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: POTRAVLJE U ANTIČKOM RAZDOBLJU

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Ana Pavlović, doc.
dr. sc. Vinka Bubić, asistent
dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, stručna suradnica

Rezultati ispita kod. prof. dr. sc. Tihomile Težak-Gregl

Religioznost u prapovijesti
D. Branković – vrlo dobar (4), B. Jambrošić – vrlo dobar (4), M. Sidorov – dobar (3)

Prapovijesno društvo
D. Branković – izvrstan (5), A. Rakić – izvrstan (5)

Uvod u prapovijesnu arheologiju
M. Sokolić – dobar (3)

Molimo navedene studente koji su dobili manje od 5 javiti prihvaćaju li ocjenu na zvukelic@ffzg.hr.

VAŽNO! PROMJENA TERMINA ISPITA IZ KOLEGIJA “RIM I NJEGOVE PROVINCIJE”, “PROVINCIJALNA ARHEOLOGIJA 1.” i “ILIRI, GRCI I RIMLJANI”

Obavještavamo sve studente koji su prijavili izlazak na ispite iz kolegija “Rim i njegove provincije” (11.00 h), “Provincijalna arheologija 1.” (11.45 h) i Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku” (14.00 h) za rok u utorak, 20.09. da se svi ispiti prebacuju na srijedu, 21.09.  i na četvrtak, 22.09. zbog službene spriječenosti nastavnika.

U srijedu (21.09.) svi prijavljeni studenti mogu pristupiti pisanju ispita u terminima ispita koji su zakazani za srijedu:

11 h: Ranokršćanska arheologija / F-2

12.30 h: Osnove ranokršćanske arheologije / F-2

Također studenti mogu izaći na ispit u četvrtak, 22.09. u terminu od 10.00 h do 15 h.

Molimo sve studente koji su prijavili ispite za ispitni rok u utorak, 21.09., da se jave dr. sc. Ivi Kaić na e-mail: ikaic@ffzg.hr radi dogovora.

Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Roza Podrug

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DODIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE

Diplomantica                                     ROZA PODRUG
Matični broj:                                      29310253
Datum obrane diplomskog rada      28.9.2016. u 11h

Tema diplomskog rada: Medicina u rimskoj vojsci
Mentorica: Prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Vinka Bubić, asistent, član povjerenstva
prof. dr. sc. Mirjana Sanader, član povjerenstva