Ispitni rok iz kolegija Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku i Provincijalna arheologija 1 – 31.1.2017.

Obavještavamo studente koji slušaju kolegije Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku i Provincijalna arheologija 1 da se ispitni rok od 24.1. premješta na 31.1.2017. u sljedećim terminima:

11:30 h  Fond 1- Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
14:00 h Fond 2- Provincijalna arheologija 1 (stari naziv kolegija: Arheologija rimskih provincija)

Studenti se mogu nastaviti prijavljivati na već otvoreni rok (24.1.) u Studomatu (zadnji dan prijave je 24.1.!). Ako imate problem s prijavom molimo javite se u tajništvo Odsjeka.

Tajništvo Odsjeka za arheologiju

Prijave tema diplomskih radova u ak. god. 2016./2017.

Mole se studenti Diplomskog studija arheologije da najkasnije do 30. siječnja prijave teme diplomskih radova voditeljima smjerova diplomskih studija.

Obrazac molbe dostupan je u desnom izborniku > STUDIJ.

Molbe će se odobravati na sjednici Vijeća Odsjeka za arheologiju u veljači.

Predstavljanje studentskih projekata Odsjeka za arheologiju

Pozivamo Vas na prezentaciju studentskih projekata Odsjeka za arheologiju u 2016. godini koja će se održati u četvrtak, 12. siječnja 2017. godine u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018) s početkom u 14 sati.

Projekti:

”Zanat i umjetnost vatre i zemlje: rekonstrukcija prehrane vučedolske kulture metodama eksperimentalne arheologije”

”Miljevci: Izvori litičke sirovine u međuriječju Krke i Čikole”

”Arheološka topografija Vukovarsko-srijemske županije: Terenski pregled arheoloških lokaliteta na području između Dunava i Bosuta 2016. Godine”

”Terenski pregled općine Đelekovec”

”Sustavno istraživanje i terenski pregled arheološkog lokaliteta Bapska – Gradac, položaj Bapska B – jug i jugoistok”

”Arheološko istraživanja dviju kamenih gomila kod Trilja”

”Sustavno rekognosciranje pakračko-lipičkog kraja”

”Mapiranje terena i izrada 3D modela arheološkog nalazišta Velić (2014.-2016.)”