Javna obrana diplomskog rada – Antonia Oroz

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                      ANTONIA OROZ
Matični broj:                                         328082
Akademska godina upisa                    2013./14.
Datum obrane diplomskog rada       27. 10. 2017. u 10:15 sati u dvorani Fond 1

Tema diplomskog rada: Kasnosrednjovjekovna utvrda kod crkve Blažene Djevice Marije u Donjoj Glogovnici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Tatjana Tkalčec, znanstvena suradnica, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Gostujuće predavanje dr. sc. Tajane Pleše

Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje dr. sc. Tajane Pleše, ravnateljice Hrvatskog restauratorskog zavoda, pod naslovom Od ludbreškog arheološkog nalazišta Vrt Somođi do Arheološkog parka Iovia – Ludbreg. rezultati istraživanja i ideja prezentiranja koje će se održati u utorak, 31. listopada 2017. u 14:00 h u dvorani Fond 1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Egejski seminar

U utorak 24. 10. 2017. u 11.00 sati u Fondu I održat će se Egejski seminar. Predavačica je Dr. Susan Allen (Univiersity of Cincinnati), naslov predavanja je: “Harvesting Power: Mycenaean Agriculture in Review”. Predavanje je obavezno za studente koji slušaju kolegije Osnove Egejske arheologije i Egejska arheologija.

Obavijest o odgodi nastave

Zbog službene spriječenosti nastavnice doc. dr. sc. Ine Miloglav nastava iz kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta, Načela arheoloških istraživanja neće se održati u tjednu od 23. – 27. 10. 2017.

Dan Filozofskog fakulteta

Pozivaju se svi nastavnici, studenti i zaposlenici na svečanu proslavu obilježavanja Dana Filozofskog fakulteta u četvrtak, 19. listopada 2017., u 12:00 sati u dvorani D VII.
Nastava prestaje u 11:00 sati, kad prestaju raditi i službe Fakulteta osim onih koje su neophodne za njegovo funkcioniranje.

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za ak. god. 2017./2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

Prijave na Natječaj podnose se  do 6. studenoga 2017. godine (elektroničke prijave zatvaraju se u ponedjeljak, 6. studenoga 2017. u 12.00 sati).

Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavezna prijava na kolegij Tjelesna i zdravstvena kulture (TZK) odnosi se na studente/ice koji su dužni pohađati obaveznu nastavu TZK-a i vrši se isključivo elektronski, putem sustava OMEGA, u vremenskom periodu od ponedjeljka 9. 10. 2017. u 00.05h do petka 13. 10. 2017. u 23.55h. U svrhu prijave na kolegij ponajprije je, dakako, potrebno pristupiti sustavu OMEGA, potom u odgovarajuću bazu podataka unijeti osobni AAI@EduHr elektronički identitet, zatim na popisu e-kolegija valja pronaći Tjelesna i zdravstvena kultura s nazivom TZK17, kliknuti na upis u kolegij i upisati lozinku tzk17, potom temeljito pročitati upute i redovito pratiti forum Obavijesti te realizirati upis. Sve relevantne informacije o izvedbi nastave TZK-a za studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija, odnosno polaznike/ce ovog kolegija u zimskom semestru akad. god. 2017./18., dostupne su putem sustava učenja na daljinu OMEGA, i u PREZENTACIJI kojoj se može pristupiti putem poveznice dostupne OVDJE.