Obavijest za studente, kolegij „Zooarheologija: osnove animalne osteologije“

Obavijest za studente, kolegij „Zooarheologija: osnove animalne osteologije“

Posjet Veterinarskom fakultetu  i predavanje prof. dr. sc. Maje Popović iz Zavoda za biologiju s temom Aplikativnost molekularne biologije u arheologiji te laboratorijske vježbe vizualizacije DNA održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. s početkom u 16h. Okupit ćemo se u auli Vetrinarskog fakulteta (ulaz iz Heinzlove) u 15.50h.

Dolazak je obvezan.

izv.prof. Zdravka Hincak

Kolegij “Stručni obilazak lokaliteta i muzeja”

Četvrtak, 19.05.2016. u 10 h, Arheološki muzej u Zagrebu

Obavještamo studente koji su upisali kolegij Stručni izlet i posjet muzeju 1.”, “Stručni obilazak lokaliteta i muzeja 2.”,”Stručni izlet i posjet muzeju 3.” i  Stručni izlet i posjet muzeju 5.” da dođu u četvrtak, 19.05.2016. u 10.00 h u Arheološki muzej u Zagrebu. Posjetit ćemo izložbu “Osijek i šira okolica u osmanskom periodu” te stalni postav antike. Svi zainteresirani studenti mogu se javiti Ivi Kaić, v. asist., na e-mail: ikaic@ffzg.hr

EKSKURZIJA U ZADAR I NIN 25. 05. 2016.

Odsjek za arheologiju organizira stručnu ekskurziju u Zadar i Nin, u srijedu, 25. 05. 2016. Polazak je ispred Filozofskog fakulteta u 6 sati, a povratak u kasnijim večernjim satima.

Program:

Prijepodne i rano poslijepodne predviđeno je za boravak u Zadru – posjet Arheološkom muzeju i Muzeju antičkog stakla, obilazak crkava (Sv. Donat, Katedrala sv. Stošije, Sv. Krševan, Sv. Lovre, Sv. Petar Stari) i drugih objekata u gradu.

Dolazak u Nin oko 16 sati. Obilazak Muzeja, Riznice katedrale i najvažnijih građevina. Polazak prema Zagrebu oko 20 sati.

Cijena putovanja: 120 kn

Izvanredni ispitni rok u svbinju

Izvanredni ispitni rok za sve studente održat će se od 16. do 31. svibnja 2016. godine za kolegije zimskog semestra.

NAPOMENA – POPIS ĆE BITI AŽURIRAN

Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak – studenti se moraju obavezno prijaviti na ispitni rok.

U srijedu,18. svibnja 2016.:
-17.30h za kolegije: Geologija i mineralogija za arheologe, Zooarheologija: osnove animalne osteologije, Arheologija bioloških ostataka
-18.30h za kolegije: Zooarheologija, Forenzična osteologija, Biološke značajke srednjovjekovnih populacija Europe

Doc. dr. sc. Dino Demicheli

Epigrafika i Latinski jezik za arheologe 2
19.5. u 11 sati A-018
25.5. u 11 sati F1

Prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač i doc. dr. sc. Ana Pavlović

petak 20.05.2016. u 8 sati.
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
Osnove klasične arheologije I
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
Rimska klasična arheologija
Numizmatika

Doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić

19.05. u 9h
Uvod u liticku analizu
Teorijska arheologija
Povijesni pregled razvoja arheologije

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

25.5. u 12 i 30 sati
svi kolegiji

Izv. prof. dr. sc. Helena Tomas – napomena:obavezno se najaviti emailom htomas@ffzg.hr

Osnove Egejske arheologije, Egejska arheologija, Grčki I i Grčki II
utorak 24. 5. 2016. u 14.00 sati Fond II

Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak

Ranosrednjovjekovna plastika, Predromanička i ranoromanička arhitektura, Starohrvatska groblja od 7. do 11. stoljeća
u ponedjeljak, 16. 05. u 10h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018)

Prof. dr. sc. Ivor Karavanić

24.5. u 10h
Litička analiza
Počeci simbolike i umjetnosti

Dr. sc. Nikola Vukosavljević, v. asistent

Paleolitički lovci i sakupljači
u četvrtak 19.05.2016. u 13 sati.

Prof. dr. Tihomila Težak-Gregl

Uvod u prapovijesnu arheologiju
u ponedjeljak, 16. 5. u 13 sati.

Doc. dr. sc. Marcel Burić

Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu
20.05.2016. u Fondu 1 u 14:00 sati

Dr. sc. Ana Azinović Bebek

“Arheologija i povijest srednjega vijeka” i “Novovjekovna arheologija”
24. svibnja u 10 sati u prostorijama HRZ-a, Kožarska 5.

Dr. sc. Tatjana Tkalčec

“Arheologija kasnog srednjeg vijeka”
petak, 27.05. 2016. u 10 h u Institutu za arheologiju Gajeva 32

Dr. sc. Danijela Roksandić

Arheologija krajolika – ambijenti i naselja
19.5.2016. 14:00h

Prof. dr. sc. Mirjana Sanader

srijeda, 18.5., 14.00 h, A-018:
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku; Provincijalna arheologija 1.; Ranokršćanska arheologija

Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić

srijeda, 18.5., 14.00 h, A-018
Uvod u provincijalnu arheologiju

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

18. 5. 2016. srijeda
9:00h «STARI» PROGRAM, + 2. GODINA – BRONČANO DOBA, ISTOČNI HALŠTATSKI KRUG
11:00h LATENSKA KULTURA, RANO I SREDNJE BRON. DOBA U KARPATSKOJ KOTLINI

Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Nikoline Uroda

Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Nikoline Uroda na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji, od njihovih početaka do 12. st.“ održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. s početkom u 12:30 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018). Mentor: prof. emeritus dr. sc. Nenad Cambi (Sveučilište u Zadru)

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Mirjana Sanader
1. izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
3. dr. sc. Branka Migotti, znanstvena savjetnica (Odsjek za arheologiju HAZU)

STRUČNI IZLET I POSJET MUZEJU – ARHEOLOGIJA ŽELJEZNOG DOBA I

U petak, 6. svibnja 2016. u 10:00 organiziran je posjet Muzeju grada Zagreba pod vodstvom dr. sc. Janje Mavrović Mokos, posjet izložbi Budinjak – polje tumula, a kroz izložbu će vas provesti autor izložbe i dugogodišnji voditelj arheoloških istraživanja Želimir Škoberne.

Sastanak je u 10:00 h ispred Muzeja (Opatička ulica 20).

Posjet muzeju je obavezan za studente koji slušaju seminar Arheologija željeznog doba I, te će im se vrjednovati i za kolegij Stručni izlet i posjet muzeju.

Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani studenti.

OBAVIJEST STUDENTIMA 2. GODINE

U ponedjeljak, 2. svibnja 2016. umjesto predavanja i seminara iz kolegija Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i JI Europe studenti su obavezni prisustvovati predavanju Mikea Parkera Pearsona pod naslovom Stonehenge – New discoveries u Matici hrvatskoj, Strossmeyerov trg 4, u 10:00h.

Stonehenge