Javna obrana doktorskog rada mr. sc. Sanje Ivčević

Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Sanje Ivčević održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. u 12:00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju).

Naslov doktorskoga rada: Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine. 
(Mentorica: Prof. dr. sc. Mirjana Sanader)

Povjerenstvo:
Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
Dr. sc. Ivan Radman-Livaja, znanstveni suradnik (Arheološki muzej u Zagrebu)
Prof. dr. sc. Marina Milićević-Bradač

Ispit iz kolegija Metode prirodnih znanosti u arheologiji

Ispit iz kolegija Metode prirodnih znanosti u arheologiji održat će se 24., 25., 26., 29. i 30. kolovoza od 10-12h.

Prof. dr. sc. Aleksandar Durman će te dane potpisivati i upisivati ocjene i iz drugih kolegija.

Od 1.-30. rujna profesor dr. sc. Aleksandar Durman je na arheološkom istraživanju na Vučedolu (studentska praksa, terenska nastava) pa se mole svi kojima su potrebne ocjene i potpisi da uvaže ove datume.

Javna obrana doktorskog rada mr. sc. Zrinke Buljević

Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Zrinke Buljević održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. u 12:00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju).

Naslov doktorskoga rada: Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja provincije Dalmacije. 

Povjerenstvo:
Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
Prof. dr. sc. Irena Lazar (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za arheologijo in dediščino)
Prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Javna obrana doktorskog rada Zrinke Premužić

Javna obrana doktorskog rada Zrinke Premužić održat će se u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. u 11:00 sati u dvorani Fond I.

Naslov: Antropološka perspektiva pogrebnih običaja početka kasnoga brončanoga doba u sjevernoj Hrvatskoj

Povjerenstvo:
Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
Dr. sc. Petra Rajić Šikanjić, viša znanstvena suradnica (Institut za antropologiju)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Petar Panza

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          PETAR PANZA
Matični broj:                                      304344 D
Akademska godina upisa                   2012./2013.
Datum obrane diplomskog rada        23. 6. 2016. u 12.00 sati u Fondu I

Tema diplomskog rada: Metalurgija rane bronce na prostoru Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva
prof. dr. sc. Aleksandar Durman, član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Filip Budić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          FILIP BUDIĆ
Matični broj:                                      323018D                                                                   
Akademska godina upisa                   2013./14.                   
Datum obrane diplomskog rada        17.6.2016. u 11 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Ženska božanstva na Jadranu u odnosu prema grčkim mitovima o Jadranu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Dino Demicheli, doc. predsjednik komisije
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, v. asistent, član komisije
prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, član komisije