JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Silvija Lasić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA 
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica:                                    SILVIJA LASIĆ
Matični broj:                                        350164 D     
Akademska godina upisa                   2014./2015.                

Datum obrane diplomskog rada        21.2.2017. u 10.00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018)

Tema diplomskog rada: : Pitanje kontinuiteta u ideji oblikovanja ženskih figura u paleolitiku i neolitiku

  1. doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
  2. dr. sc. Nikola Vukosavljević, v. asistent, član povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva

Stručni izlet i posjet muzeju – posjet Muzeju Brdovec

Dr. sc. Janja Mavrović Mokos u sklopu kolegija Stručni izlet i posjet muzeju vodi posjet muzeju u Brdovcu na izložbu “Rimljani u Brdovcu” u srijedu, 22. veljače 2017.

Polazak vlaka s Glavnog kolodvora je u 09:06 h, vlak vozi na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Savski Marof. Silazite na stanici Brdovec koja je 8. po redu od Glavnog kolodvora, tamo će vas dočekati dr. sc.  Janja Mavrović Mokos!

Za dodatna pitanja možete se obratiti na jmavrovi@ffzg.hr.

Ispitni rok iz kolegija Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku i Provincijalna arheologija 1 – 31.1.2017.

Obavještavamo studente koji slušaju kolegije Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku i Provincijalna arheologija 1 da se ispitni rok od 24.1. premješta na 31.1.2017. u sljedećim terminima:

11:30 h  Fond 1- Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
14:00 h Fond 2- Provincijalna arheologija 1 (stari naziv kolegija: Arheologija rimskih provincija)

Studenti se mogu nastaviti prijavljivati na već otvoreni rok (24.1.) u Studomatu (zadnji dan prijave je 24.1.!). Ako imate problem s prijavom molimo javite se u tajništvo Odsjeka.

Tajništvo Odsjeka za arheologiju