Terenska nastava na lokalitetu Tilurium (Gardun kod Trilja) i na “delmatskom” limesu

Pozivamo studente da se prijave na arheološka istraživanja rimskog legijskog logora Tilurija (Gardun kod Trilja) i delmatskog limesa, koja se provode na Katedri za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju:

1. grupa – od 18.9. do 30.9.2023.

2. grupa – od 2.10. do 14.10.2023.

Molimo zainteresirane studente da se prijave dr. sc. Mirni Cvetko na e-mail: mvukov@ffzg.hr, te da prilikom prijave obavezno navedu koju grupu žele.

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA SEBASTIJANA STINGLA

Javna obrana teme doktorskog rada Sebastijana Stingla pod naslovom Integrirana znanstvena analiza dvaju novovjekovnih grobalja središnje Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 24. ožujka 2023. u 10:00h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018), mentor: dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik (Institut za arheologiju, Zagreb)

Predavanje: Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja

Pridružite nam se u srijedu, 15. ožujka 2023. godine, u 18 sati, na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu, kada će voditelj arheoloških istraživanja, Krešimir Filipec s Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održati predavanje uz istoimenu izložbu „Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja“. Ulaz je besplatan.

Preuzeto s AMZ.

Terenska nastava Sv. Križ i Gračec

Terenska na lokalitetu Sv. Križ će biti od 27. 03. do 06. 04. i od 11. 04 – 21. 04. Na lokalitetu Gračec od 24. 04. do 6. 05.

U svaka od tri ponuđena termina možemo primiti po četvero studenata.

Prijaviti se možete mailom doc. dr. sc. Janji Mavrović Mokos jmavrovi@ffzg.hr .

Nastava kod nasl. doc. dr. sc. Ane Azinović Bebek

Nastava iz kolegija Arheologija novog vijeka i suvremenog doba i kolegija Germanska groblja i nalazi ranog srednjeg vijeka neće se održati 9. i 16. ožujka 2023. Nastava iz oba kolegija se redovno nastavlja 23. ožujka 2023.

Sistematski pregled za brucoše – 3. grupa

Ambulanta za školsku i sveučilišnu medicinu poziva treću grupu studenata prve godine Filozofskog fakulteta na sistematski pregled.

Svi studenti prve godine Filozofskog fakulteta obvezni su napraviti sistematski pregled koji je uvjet za upis u drugu godinu studija. Mogućnosti za nadoknade teško će se ostvariti zbog  velikog broja studenata, zato molimo studente da poštuju određene termine. Studente koji nisu u mogućnosti doći na pregled u svom terminu molimo da se jave u ambulantu radi dogovora (01/6551-554, parni datumi – poslijepodne, neparni – ujutro).

Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti) prema rasporedu link.

Molimo studente da na pregled ponesu zdravstvenu i cijepnu iskaznicu te povijest bolesti (ako su bolovali).