Diplomski rad

Obrazac za prijavu diplomskog rada

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na redovitoj sjednici 11. siječnja 2010. godine prihvatilo je Odluku o diplomskim radovima koja, uz ostalo, propisuje postupak odobrenja teme i imenovanja mentor/komentora diplomskih radova.

Nakon odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora u tajništvima odsjeka studentu se u indeks upisuje naslov teme te ime i prezime mentora, odnosno eventualno komentora, te datum prijave (datum donošenja suglasnosti odsjeka ili konačne suglasnosti oba odsjeka). Prijavu potpisuje pročelnik ili pročelnici oba odsjeka.

Napomena: prijava će se unositi i u sustav ISVU u trenutku kada bude spreman preuzeti evidenciju diplomskih radova.

Obrana diplomskog rada i završetak diplomskog studija

Pristup obrani diplomskoga rada moguć je nakon položenog zadnjeg ispita. Obrasce potrebne za završetak studija studenti mogu preuzeti u Studentskoj službi ili na mrežnoj stranici: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=29

Nakon prihvaćanja rada mentor imenuje komisiju za obranu rada. Molimo studente da otprilike tjedan dana prije dogovorene obrane diplomskog rada u tajništvo Odsjeka predaju indeks s popunjenim obrascem Potvrde o svim položenim ispitima radi ovjere pročelnika. U indeksu moraju biti prikupljeni svi potpisi, ocjene i ECTS bodovi.

Nakon obrane diplomskog rada student tajništvu predaje Molbu za izdavanje diplome koju ovjerava pročelnik.

Radi brže administrativne procedure predlažemo studentima da oba obrasca pripreme unaprijed.

Sukladno Odluci o diplomskim radovima, rad se u elektroničkom obliku pohranjuje u repozitoriju Knjižnice Filozofskog fakulteta.  Molimo studente da diplomske radove, odmah po obrani, predaju tajništvu (u elektroničkom obliku) zajedno s ispunjenom i potpisanom Izjavom o pohrani diplomskog rada.

Ispis rada student predaje mentoru, a u dogovoru s mentorom i ostalim članovima komisije.

Ukratko popis dokumentacije koju je potrebno predati tajništvu:

  1. Indeks
  2. Potvrda o svim položenim ispitima
  3. Molba za izdavanje diplome
  4. Izjava o pohrani diplomskog rada + diplomski rad u elektroničkom obliku