Molbe za odobrenje teme diplomskog rada

Obrazac za prijavu diplomskog rada

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na redovitoj sjednici 11. siječnja 2010. godine prihvatilo je Odluku o diplomskim radovima koja, uz ostalo, propisuje postupak odobrenja teme i imenovanja mentor/komentora diplomskih radova.

Radi pojednostavljivanja postupka Fakultet je izradio obrasce molbi koje se podnose u tajništvima odsjeka, i to:

ukoliko student namjerava pisati diplomski rad na jednopredmetnom, odnosno dva rada na oba dvopredmetna studija ispunjava obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada.Student u tom slučaju za svaki diplomski rad podnosi posebnu molbu.
ukoliko student namjerava pisati jedan rad koji pokriva oba dvopredmetna studija u kombinaciji ispunjava obrazac molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija. Student u tom slučaju podnosi istu molba obama odsjecima (ukoliko studije izvode različiti odsjeci), i to prema redoslijedu koji sam određuje (studiji su označeni kao A1 i A2).

Napomena: na sjednici Fakultetskog vijeća 22. veljače 2010. godine prihvaćena je izmjena Odluke o diplomskim radovima, prema kojoj se t. II, st. 5 Odluke, koja glasi „Prijava diplomskog rada obavlja se u Studenskoj službi“, mijenja u: „Prijava diplomskog rada obavlja se u tajništvima odsjeka“.

Drugim riječima, nakon odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora u tajništvima odsjeka studentu se u indeks upisuje naslov teme te ime i prezime mentora, odnosno eventualno komentora, te datum prijave (datum donošenja suglasnosti odsjeka ili konačne suglasnosti oba odsjeka). Prijavu potpisuje pročelnik ili pročelnici oba odsjeka.

Napomena: prijava će se unositi i u sustav ISVU u trenutku kada bude spreman preuzeti evidenciju diplomskih radova.