Nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada

Nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada će početi u petak, 17. ožujka prema rasporedu zbog službene spriječenosti predmetne nastavnice.