Dr. sc. Marcel Burić, docent

marcel_pers1

neolitik/eneolitik – Neolithic/Eneolithic


URED: Fond 1, soba 8
E-MAIL: mburic@ffzg.hr
TELEFON:

RASPORED KONZULTACIJA:
Zimski semestar:

Ljetni semestar:
• srijedom 11.00 – 12.30 h
• četvrtkom 12.30 – 14.00 h


NASTAVA

Raspored nastave i ispita

Rezultati ispita


Bapska – Gradac, Late Neolithic Settlement in Eastern Croatia


GPS


Popis osnovne literature za kolegij “Neolitik Hrvatske u kontekstu”
Popis osnovne literature za kolegij “Eneolitik Hrvatske u kontekstu…”
Popis osnovne literature za kolegij “Uvod u prapovijesnu arheologiju”
Popis seminarskih tema za I semester, “Neolitik Hrvatske u kontekstu…”