Raspored nastave i ispita

RASPORED NASTAVE – PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. godina – zimski semester

Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe, 6 ECTS bodova (Fond 1; četvrtak, 9.30 – 11.00 sati)
Neolitik Hrvatske (seminari i vježbe); seminarske grupe 1 i 2 (Fond 1; četvrtak, 8.00 – 9.30, A grupa; četvrtak, 14.00 . 15.30, B grupa)

I. godina – ljetni semester

Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe, 6 ECTS bodova (Fond 1; četvrtak 8.00 – 9.30 sati)
Eneolitik Hrvatske (seminari i vježbe); seminarske grupe 1 i 2 (Fond 1; četvrtak 9.30 – 11.00 sati, A grupa; 11.30 – 12.30 sati, B grupa)

RASPORED NASTAVE – DIPLOMSKI STUDIJ

IV. godina – zimski semester
Proces neolitizacije. Modeli prelaska na poljoprivredu (Fond 2; srijeda, 9.30 – 11.00 sati)

IZBORNI KOLEGIJI
(Izborni kolegiji izvode se ciklički i objavljuju se ovdje za tekući semestar)


• Po novom programu studija, dolasci na nastavu su obavezni, dakle nema izostanaka. Ukoliko ste bolesni, jedino što će opravdati jedan izostanak jest liječnička ispričnica, a propušteni sat nadoknadit će se dodatnim seminarom.


Važno!
Prijaviti se morate preko ISVU sustava. AKO i samo AKO sustav ne radi, prijavite se MAILOM (mburic@ffzg.hr).

Na ispit će moći izaći oni koji su:
– redovito pohađali nastavu i seminare,
– odradili eventualne “kaznene” seminare,
– predali seminare u doc(x) i ppt(x) obliku,
– prijavljeni za određeni termin navedenog roka,
– oni koji se nisu mogli prijaviti na ISVU, a to su prijavili mailom sa točnim terminom na koji izlaze.