Studentski klub arheologa Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

mapa sadržaja •• english siteprojekti

Arheološka biblioteka

Projekt «Arheološka biblioteka» koji za cilj ima prevođenje i izdavanje arheološke literature osmišljen je u akademskoj godini 2003/2004., a njegova konačna realizacija planira se za akademsku godinu 2004/2005. Cilj ovog projekta je aktualne rasprave svjetske arheologije studentima arheologije, ali i srodnih znanosti, kao što su antropologija, etnologija i lingvistika, učiniti dostupnima na hrvatskom jeziku. Realizacija projekta odvija se u suradnji s profesorima s Odsjeka za arheologiju te sa studentima s Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za germanistiku. Studenti arheologije dobit će priliku da u provedbi projekta sudjeluju kao savjetnici za stručnu terminologiju dok će završnu kontrolu i recenziju prijevoda raditi profesori. Studentima stranih jezika ovaj projekt daje jedinstvenu priliku da se afirmiraju kao prevoditelji, a da pri tom dobiju punu pomoć stručnjaka i lektora za jezik. Objavljivanje prvog kola planira se za ožujak 2005. godine. Izbor literature koja će se prevoditi osmišljen je tako da može koristiti studentima i stručnjacima srodnih znanosti, ali može biti zanimljiv i široj akademskoj javnosti. U prvom kolu objavit ćemo slijedeće naslove: The Origin of Humankind, Richarda Leakeya; Invitation to Archaeology, Philipa Rahtza; Opus Caementitium-Bautechnik der Römer; Heinza-Otta Lamprechta.

Ricard Leakey, The Origin of Humankind, Weidenfeld & Nicolson, London 1994.; Phoenix, London, 1995.

Dr. Richard Leakey jedan je od vodećih paeloantropologa današnjice i autor nekoliko vrlo uspješnih knjiga o najstarijoj ljudskoj prošlosti. Rođen je 1944. godine i drugi je od trojice sinova Louisa i Mary, slavnih roditelja koji su dokazali da čovjek nije potekao iz Azije, nego iz Afrike. 1968. godine postaje ravnatelj Nacionalnog muzeja Kenije nakon čega poduzima mnoštvo uspješnih potraga za fosilima. Njegova najznačajnija otkrića su skoro potpuni dječji kostur Homo erectusa na obali jezera Turkana i prvo otkriće lubanje vrste Australopithecus aethiopius. S vremenom je dobio dvanaestak počasnih doktorata i postao jedan od najutjecajniji svjetskih paleoantropologa.

U knjizi «The Origin of Humankind» svoj interes ne ograničava samo na fizičke atribute ranih ljudskih fosilnih ostataka, već u prvi plan stavlja jezik, kooperaciju, i umjetnost prvog čovjeka pa se tako ova knjiga, bavi problemom biološkog i mentalnog razvoja čovjeka od trenutka njegovog razdvajanja od primatskog pretka do pojave složenih oblika simboličke komunikacije.

Philip Rahtz, Invitation to Archaeology, Basil Blackwell, Oxford, 1985.

Prof. Philip Rahtz rođen je u Bristolu 1921. Jedan je od najznačajnijih britanskih arheologa čija je karijera trajala kroz cijelu drugu polovicu 20. st. Predavao je na Sveučilištu u Birminghamu, a 1978. na Sveučilištu u Yorku osniva Odsjek za arheologiju gdje predaje srednjovjekovnu arheologiju. Istraživao je mnoga značajna nalazišta u Britaniji, ali i u Jugoslaviji, Grčkoj, Španjolskoj i Gani, a niti jedno od njegovih iskopavanja nije ostalo neobjavljeno.

Knjiga Phillipa Rahtza «Invitation to Archaeology» nije samo udžbenik koji se bavi arheološkim tehnikama i teorijama. Autor kroz svoju knjigu uvodi čitatelja u arheološku praksu i upoznaje ga s principima arheologije. Na temelju svog praktičnog iskustva Phillip Rahtz pokazuje da arheologija nije samo kopanje, već proučavanje čovjekove višestoljetne borbe da opstane u često neprijateljskom okolišu i prilagodi se promjenama, a ta je borba ono što arheolog mora prepoznati u materijalnim ostacima koje su njegovi preci ostavili. Autor daje primjere iz vlastitog iskustva pa knjiga utoliko ima autobiografski karakter i zanimljivo je štivo za sve koji dijele njegov interes za arheologiju kao znanost koja kroz nalaze materijalnih ostataka mijenja naše spoznaje, ne samo o povijesti, već i o nama samima.

Heinz-Otto Lamprecht, Opus Caementitium-Bautechnik der Römer, Beton-Verlag, Düsseldorf, 1985.

Prof. dr.-ing. Heinz-Otto Lamprecht je rođen 1925. godine. Studirao je na Tehničkom sveučilištu u Hannoveru, a danas podučava na Tehničkom sveučilištu u Aachenu. Bavi se istraživanjem industrije građevinskih materijala. Poduzeo je više istraživačkih putovanja i arheoloških istraživanja u području Sredozemlja. 1986. godine dobio je odličje za znanstvene doprinose na području povijesti tehnike.

Heinz-Otto Lamprecht građevinski je inženjer koji je desetljećima svoj kritički interes posvećivao građevinskim tehnikama, a ova je knjiga rezultat njegovih intenzivnih istraživanja. Knjiga pokazuje kako su rimski arhitekti prije 2. tisuće godina razvili novu građevinsku tehniku-opus caementitium, koja je prethodnik današnjeg betona. Tehnika je s vremenom pala u zaborav, a umijeće rimskih majstora nadmašeno je tek u prošlom stoljeću pa se tako opus caementitium smatra jednim od značajnijih pronalazaka u povijesti gradnje. Stručna literatura većinom se bavi estetskim aspektima antičke arhitekture, a razlog tome često su nedostatni podaci o nastanku materijala pa time i samih arhitektonskih konstrukcija. Zato ova knjiga informira arheologe, ali i inženjere i arhitekte o manje poznatim pojedinostima rimskih građevinskih tehnika, ali isto tako obuhvaća povijest i umjetnost arhitekture pa je samim tim neizbježan dokument za svako proučavanje rimske arhitekture.

Kontakt:
Filomena Sirovica
e-mail: fs0zg[at]yahoo.com
tel: 091/557-2921

 
XHTML | CSS | CC | web održava: Andrea | pristupačnost | © 2005-2007 S.K.A. | Opera