Održana je javna obrana doktorskog rada Tene Karavidović

Javna obrana doktorskog rada Tene Karavidović pod naslovom “Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst” održana je u srijedu, 28. rujna 2022. godine u Zbirci Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Montorice doktorskog rada su dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb) i prof. dr. sc. Sanda Rončević (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu). U povjerenstvu za obranu rada bili su prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva, dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znannanstvena savjetnica, članica povjerenstva i dr. sc. Siniša Krznar, znananstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb), član povjerenstva.

Čestitamo kolegici na uspješnoj obrani doktorskog rada!