NASTAVNICI

prof.dr.sc. Krešimir Filipec

Radno mjesto: Predstojnik Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta
Telefon: +3851 6060 788
E-mail: kresimir.filipec@ffzg.hr
Kabinet: F-2
Konzultacije: Utorkom i srijedom od 12:30 do 13:30 i prema dogovoru.

prof.dr.sc. Mirja Jarak

Radno mjesto: Predstojnica Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju
Telefon: +3851 6060 786
E-mail: mjarak@ffzg.hr
Kabinet: F 4
Konzultacije: Ponedjeljkom od 11.00 do 13.00 h

ISTRAŽIVAČI

Jana Škrgulja

Radno mjesto: asistentica
E-mail: jana.skrgulja@gmail.com
Kabinet: F-17

Petra Nikšić

Radno mjesto: asistentica
E-mail: pniksic@ffzg.hr
Kabinet: F-17

OSTALI DJELATNICI I VANJSKI SURADNICI