NASTAVNICI

prof.dr.sc. Krešimir Filipec

Telefon: +3851 6060 788
E-mail: kfilipec@ffzg.unizg.hr
Kabinet: F-2
Konzultacije: Utorkom i srijedom od 12:30 do 13:30 i prema dogovoru.

Predstojnik Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta

prof.dr.sc. Mirja Jarak

Telefon: +3851 6060 786
E-mail: mjarak@ffzg.unizg.hr
Kabinet: F-4
Konzultacije: Ponedjeljkom od 11.00 do 13.00 h

Predstojnica Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju


ISTRAŽIVAČI

dr.sc. Jana Škrgulja

E-mail: jana.skrgulja@gmail.com
Kabinet: F-17

mag. archeol. Petra Jeršek, asistent

E-mail: pjersek@ffzg.unizg.hr
Kabinet: F-4
Konzultacije: Srijeda, 9:00 - 11:00

dr.sc. Petra Nikšić

E-mail: pniksic@ffzg.unizg.hr
Kabinet: F-17

OSTALI DJELATNICI I VANJSKI SURADNICI

dr.sc. Ivana Škiljan

Radno mjesto: Viša kustosica Dvora Veliki Tabor (Muzeji Hrvatskog zagorja)
E-mail: ivana.skiljan@mhz.hr