NASTAVNICI

dr.sc. Krešimir Filipec, izv.prof.

Radno mjesto: Voditelj katedre
Telefon: 012345678
Mobitel: 0987654321
E-mail: kresimir.filipec@mail.com
Kabinet: F-2
Konzultacije: Utorkom i četvrtkom od 14:00 do 15:00

dr.sc. Krešimir Filipec, izv.prof.

Radno mjesto: Voditelj katedre
Telefon: 012345678
Mobitel: 0987654321
E-mail: kresimir.filipec@mail.com
Kabinet: F-2
Konzultacije: Utorkom i četvrtkom od 14:00 do 15:00

dr.sc. Mirja Jarak, izv.prof.

Telefon: +3851 6060 786
E-mail: mjarak@ffzg.hr
Kabinet: F 4
Konzultacije: Ponedjeljkom od 11.00 do 13.00 h

ISTRAŽIVAČI

Jana Škrgulja, prof.

Radno mjesto: Vanjski suradnik
Telefon: 012345678
Mobitel: 0987654321
E-mail: jana.skrgulja@email.com
Kabinet: AK47

OSTALI DJELATNICI