NASTAVNICI

dr.sc. Krešimir Filipec, prof.

Radno mjesto: Predstojnik katedre
Telefon: +3851 6060 788
E-mail: kresimir.filipec@ffzg.hr
Kabinet: F-2
Konzultacije: Utorkom i četvrtkom od 14:00 do 15:00

dr.sc. Mirja Jarak, prof.

Telefon: +3851 6060 786
E-mail: mjarak@ffzg.hr
Kabinet: F 4
Konzultacije: Ponedjeljkom od 11.00 do 13.00 h

ISTRAŽIVAČI

Jana Škrgulja

Radno mjesto: Asistent
Telefon: +385 1 6060 788
E-mail: jana.skrgulja@gmail.com
Kabinet: F-2

Petra Nikšić

Radno mjesto: asistent
Telefon: 01/6060-788
Mobitel: 098/529-563
E-mail: pniksic@ffzg.hr
Kabinet: Fond 2

OSTALI DJELATNICI I VANJSKI SURADNICI