Terenska nastava na lokalitetu Lobor – Majka Božja Gorska

Arheološka terenska nastava na lokalitetu LOBOR – MAJKA BOŽJA GORSKA: grupa     22.06. – 02.07.2022. grupa     04.07. – 14.07.2022. Prijave na se primaju do 10. lipnja 2022. na: jana.skrgulja@gmail.com kfilipec@ffzg.hr Rezultati će biti objavljeni do 14. lipnja 2022. na web stranicama Odsjeka za arheologiju i Katedre za opću srednjovjekovnu …

Ergonomija u arheologiji: uvod u zaštitna arheološka istraživanja

Da bi se arheolozima, studentima arheologije, terenskim radnicima i radnicima u laboratoriju rad učinio sigurnijim i efikasnijim, nedavno je tiskan udžbenik pod naslavom “Ergonomija u arheologiji: uvod u zaštitna arheološka istraživanja”. Autori udžbenika su prof. dr. sc. Krešimir Filipec s Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta …

Održana je arheološka i bioarheološka škola u Loboru

Arheološka i bioarheološka škola u Loboru održana je i 2021. god. u suradnji s američkim Institute for Field Research. Sudjelovali su studenti iz SAD-a, a pridružili su im se i studenti Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.              Studenti iz SAD-a imali su …

Popis školskih arheoloških istraživanja Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju

Povodom 30. godišnjice ponovnog proglašenja samostalne hrvatske države 1991. – 2021. prisjetimo se školskih arheoloških istraživanja organiziranih za naše studente na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju u Zagrebu. Katedra za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, iako malobrojna, stalno na rubu opstanka zbog izuzetno velike …