Održana je javna obrana doktorskog rada Pije Šmalcelj Novaković

Javna obrana doktorskoga rada Pije Šmalcelj Novaković pod naslovom “Tri avarodobne mikrozajednice u Srijemu” održana je u petak, 10. lipnja 2022. god. u Zbirci Odjeska za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentori doktorskog rada su prof. dr. sc. Krešimir Filipec i dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split). U povjerenstvu za obranu rada bili su izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva, dr. sc. Željko Demo, znanstveni savjetnik u miru (Arheološki muzej u Zagrebu), član povjerenstva i prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva.

 

Čestitamo kolegici na uspješnoj obrani doktorskog rada!