Održana je javna obrana doktorskog rada Edina Bujaka

Javna obrana doktorskog rada Edina Bujaka pod naslovom “Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne” održana je 7. srpnja 2021. god. U povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, predsjednica povjerenstva, prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva i prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i član povjerenstva. Obrani doktorskog rada nazočili su kolege uživo i online putem aplikacije Microsoft Teams.

Komentiraj

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa *