Seminar iz srednjovjekovne arhitekture

Naziv kolegija: Seminar iz srednjovjekovne arhitekture

Diplomski, Obavezan predmet

Šifra: 117932
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 0+30+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Mirja Jarak

CILJ KOLEGIJA

Podrobnije upoznavanje karakteristika predromaničke i ranoromaničke arhitekture kroz analizu odabranih primjera građevina.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Odabir primjera crkvene arhitekture 7. i 8. st., razvijenoga predromaničkog razdoblja 9. i 10. st. i ranoromaničkoga doba 11. st. Odabrani primjeri bit će predmetom samostalnih studentskih seminarskih radova.
2. Razgovor i opće napomene o načinu izrade seminarskih radova.
3. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
4. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
5. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
6. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
7. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
8. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
9. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
10. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
11. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
12. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
13. Razgovor o dovršenim seminarskim radovima i eventualnim korekcijama.
14. Dopune i korekcije.
15. Dopune i korekcije.


ISHODI UČENJA

1. Smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
2. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu spomenika arhitekture.
3. Poznavati recentne spoznaje i teorije.
4. Moći prezentirati samostalne radove znanstvenoj i široj javnosti.
5. Moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo.


METODE PODUČAVANJA

Analiza morfoloških karakteristika arhitekture na osnovi dostupne dokumentacije odnosno literature, i uvida na terenu. Interpretacija građevina u kontekstu njihove prostorne uvjetovanosti i specifičnih liturgijskih sadržaja.


METODE OCJENJIVANJA

Izlaganje i predaja seminarskog rada.


OBAVEZNA LITERATURA

Za svaki seminar potrebna je posebna literatura.


DOPUNSKA LITERATURA

Za svaki seminar potrebna je posebna literatura.