LOBOR – RANOSREDNJOVJEKOVNO SREDIŠTE MOĆI

PROJEKT OPĆE SREDNJOVJEKOVNE ARHEOLOGIJE


NAZIV PROJEKTA: LOBOR – RANOSREDNJOVJEKOVNO SREDIŠTE MOĆI

PROGRAM: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)


ŠIFRA PROJEKTA: LearlyCoP IP-2016-06-6622

VODITELJ PROJEKTA

 • Krešimir Filipec

 • O PROJEKTU

  Projektni tim:
  dr. sc. Zdravka Hincak, izv. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb)
  dr. sc. Damir Mihelić, red. prof. (Veterinarski fakultet, Zagreb)
  Prof. dr. Irena Lazar (Univerza na Primorskem)
  dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod)
  dr. sc. Ljubica Tomašek (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “”Ivan Vučetić”)
  Prof. dr. Paola Iacumin (Università degli Studi di Parma)
  dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb)
  Ana Mikulka, dipl. antrop.
  Jana Škrgulja, mag. archaeol.
  Petra Nikšić, mag. archaeol.

  Arheološka kultura i bogatstvo u specifičnim središtima moći, poput Lobora u Panoniji, korespondiraju s onim što pokazuju istraživanja te analize pripadajućih grobnih cjelina. Interdisciplinarnim istraživačkim metodama na odabranom manjem broju grobnih cjelina (80 do 100), koje su datirane od 500. do 1100. godine, ispitat će se mogućnosti arheološke i povijesne interpretacije. Predviđena istraživanja na odabranom mikro-lokalitetu (Lobor) pridonijet će boljem razumijevanju načina pokopa u Karpatskoj kotlini, a time i u srednjoj Europi, posebno u vidu poboljšanja kronologije i metodologije istraživanja grobalja te njihova odnosa prema okolini u kojem su nastala. Također će ispitati krajnje mogućnosti arheoloških i povijesnih izvora za europsku povijest srednjeg vijeka. Projekt je usmjeren na proučavanje povijesnog, kulturološkog i biološkog totaliteta ljudske populacije na određenom prostoru na određenom i jedinstvenom uzorku. Istraživanje će doprinjeti rekonstrukciji svakodnevnih kulturnih navika i značajki srednjovjekovne populacije. Namjera je dobiti cjelovitu sliku svakodnevnih kulturnih navika i obilježja ljudi te odrediti njihove životne i radne uvjete.

  STATUS PROJEKTA: Aktualan

  NOVOSTI S PROJEKTA

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Održana je arheološka i bioarheološka škola u Loboru 2021.

  Održan je međunarodni znanstveni skup "Ranosrednjovjekovna središta moći / Early Medieval Centers of Power"

  Održavanje međunarodnog znanstvenog skupa "Ranosrednjovjekovna središta moći/Early medieval centers of power" - preliminarni program

  HODOGRAM SKUP 17. I 18.06.2021. zadnji

  Održavanje međunarodnog znanstvenog skupa "Ranosrednjovjekovna središta moći / Early Medieval Centers of Power"

  Arheološka i bioarheološka škola i radionica u Loboru 2020.

  Arheološka i bioarheološka škola u Loboru održava se od 13.-23.09.2020.
  Okolnosti održavanja škole prilagođene su promjenama i mjerama koje se vežu uz COVID-19.

  Suradnja i službeni posjet prof. dr. sc. Krešimira Filipca kolegama u Sarajevu

  Sudjelovanje prof. dr. sc. Krešimira Filipca na međunarodnom skupu u Vinkovcima

  Suradnja i službeni posjet Jane Škrgulje kolegama na UCLA-u i IFR-u

  Javno predavanje prof. dr. sc. Krešimira Filipca u sklopu Noći muzeja 2020.


  Javno predavanje prof. dr. sc. Krešimira Filipca u sklopu serije popularno-znanstvenih predavanja Intermediaevalis

  Javno predavanje prof. dr. sc. Krešimira Filipca u sklopu projekta Avari i Slaveni

  Sudjelovanje voditelja i suradnica na međunarodnom skupu na Hvaru

  Voditelj projekta prof. dr. sc. Krešimir Filipec i suradnice Jana Škrgulja i Petra Nikšić sudjelovali su od 8. do 11. listopada 2019. godine na međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskog arheološkog društva na Hvaru pod nazivom “Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka – od dinamične prošlosti do kulturnog turizma”. Ondje su predstavili dosadašnje rezultate projekta Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći.

  Održana arheološka i bioarheološka škola u Loboru

  Suradnja Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju s Institute for Field Research

  Sudjelovanje prof. dr. sc. Zdravke Hincak, dr. Paole Iacumin, Ane Mikulke i konzultanata na međunarodnom skupu u Splitu

  Sudjelovanje asistentice Jane Škrgulje na međunarodnom skupu u Budimpešti

  Asistentica na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju i suradnica na projektu Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći Jana Škrgulja sudjelovala je 9. i 10. svibnja 2019. godine na međunarodnom skupu u Budimpešti pod nazivom “Power and Culture in the Carpathian Basin during the Early Middle Ages: Transformations of Social Display” s izlaganjem “New Masters and Old Dwellers: Barbarians and Romans in the 6th-century Dalmatia and Southern Pannonia”.

  3D izložba Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći

  Naziv izložbe: Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći
  Datum otvorenja: 13. ožujka 2019.
  Lokacija: The Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, Los Angeles, California, Sjedinjene Američke Države

  The Lobor Bioarchaeological Project in partnership with The Institute for Field Research

  Arheološka i bioarheološka škola i radionica u Loboru 2019.