LOBOR – CRKVA MAJKE BOŽJE GORSKE

PROJEKT OPĆE SREDNJOVJEKOVNE ARHEOLOGIJE


NAZIV PROJEKTA: LOBOR – CRKVA MAJKE BOŽJE GORSKE

PROGRAM: Ministarstvo kulture - zaštitni radovi na arheološkim spomenicima (Zaštitna arheološka istraživanja)


VODITELJ PROJEKTA

  • Krešimir Filipec

  • STATUS PROJEKTA: Završen