Izdavačka djelatnost

Edicija Monografije. Istraživanja Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju
  1. K. Filipec, Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo – Župna crkva, Zagreb, 2012.
 
Zbirka Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  1. K. Filipec i dr., Arheološke slike iz Slavonije: arheološka istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj, Zagreb, 2009.
  2. K. Filipec, Dvanaest stoljeća Đakova, Zagreb, 2012.
 
FF press i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  1. M. Jarak, M. Bunčić (ur.), Zdenko Vinski – život i znanstveni rad: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 2016. godine, Zagreb, 2020.
  2. M. Jarak, Studije o kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj skulpturi s otoka Raba, Zagreb, 2017. (dostupno online)
  3. K. Filipec, Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru, Zagreb; Lobor, 2008. (drugo izdanje 2010.)
 
Ostali izdavači
  1. K. Filipec, Praishodište i/ili situacija: Slaveni i Hrvati – do zauzimanja nove domovine, Zagreb, 2020.
  2. K. Filipec, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2015.
  3. M. Jarak, Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća: uvod u studij predromanike, Split: Književni krug, 2013.
  4. K. Filipec, Lobor: Majka Božja Gorska, Gornja Stubica: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, 2002.