Izdavačka djelatnost

Časopis

Opvscvla archaeologica

Edicija Monographiae Archaeologicae
  1. S. Dimitrijević, Sopotsko-lenđelska kultura, Zagreb 1968.
Edicija Dissertationes et monographiae
  1. K. Minichreiter, Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj, Zagreb 1992.
  2. T. Težak – Gregl, Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj, Zagreb 1993.
Zbornici kongresa
  1. M. Sanader – A. Rendić Miočević – D. Tončinić (ur.), Akti VIII međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva, Zagreb 2005.