Ispitni rokovi – diplomski studij

ISPITI

Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka

ZIMSKI ROKLJETNI ROKJESENSKI ROK
31.01.2019.12:00F111.06.2019.10:00F205.09.2019.
07.02.2019.12:00F119.06.2019.12:00F212.09.2019.
21.02.2019.12:00F127.06.2019.12:00F219.09.2019.

Arheologija Avara i Slavena od 6. do 9. stoljeća

LJETNI ROKJESENSKI ROK
19.06.2019.09:00, 10:00IARH28.08.2019.09:00, 10:00 IARH
03.07.2019.09:00, 10:00 IARH04.09.2019.09:00, 10:00 IARH
10.07.2019.09:00, 10:00 IARH11.09.2019.09:00, 10:00 IARH

Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka

ZIMSKI ROKLJETNI ROKJESENSKI ROK
30.01.2019.09:00IARH19.06.2019.09:00IARH28.08.2019.09:00 IARH
13.02.2019.09:00IARH03.07.2019.09:00 IARH04.09.2019.09:00 IARH
20.02.2019.09:00IARH10.07.2019.09:00 IARH11.09.2019.09:00 IARH

Srednjovjekovna keramika

ZIMSKI ROKLJETNI ROKJESENSKI ROK
30.01.2019.11:00IARH19.06.2019.11:00IARH28.08.2019.11:00 IARH
13.02.2019.11:00IARH03.07.2019.11:00 IARH04.09.2019.11:00 IARH
20.02.2019.11:00IARH10.07.2019.11:00 IARH11.09.2019.11:00 IARH

Starohrvatska groblja od 7. do 11. stoljeća
Predromanička i ranoromanička arhitektura
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici

ZIMSKI ROKJESENSKI ROK
28.01.2019.11:00F126.08.2019.11:00
11.02.2019.11:00F112.09.2019.11:00
18.02.2019.11:00F120.09.2019.11:00

Ranosrednjovjekovna plastika

LJETNI ROKJESENSKI ROK
10.06.2019.11:00A01826.08.2019.11:00
19.06.2019.11:00F112.09.2019.11:00
27.06.2019.11:00F120.09.2019.11:00

Srednjovjekovna numizmatika

LJETNI ROKJESENSKI ROK
12.06.2019.08:00F127.08.2019.11:00
19.06.2019.08:00F103.09.2019.11:00
03.07.2019.08:00F117.09.2019.11:00

Srednjovjekovna epigrafika

SEMINARI

Opća srednjovjekovna arheologija
Germani u Panoniji
Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini
Srednjovjekovna keramika
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
Seminar iz srednjovjekovnih grobalja