Ispitni rokovi – preddiplomski studij

ISPITI

Uvod u slavensku arheologiju
Arheologija i povijest srednjeg vijeka
Velika seoba naroda
Arheologija novog vijeka i suvremenog doba

ZIMSKI ROKLJETNI ROKJESENSKI ROK
31.01.2019.12:00F111.06.2019.10:00F205.09.2019.
07.02.2019.12:00F119.06.2019.12:00F212.09.2019.
21.02.2019.12:00F127.06.2019.12:00F219.09.2019.

Srednjovjekovni bestijarij

ZIMSKI ROKLJETNI ROKJESENSKI ROK
28.01.2019.8:00soba 410.06.2019.9:00soba 402.09.2019.9:00soba 4
11.02.2019.8:00soba 417.06.2019.9:00soba 409.09.2019. 9:00 soba 4
18.02.2019.8:00soba 401.07.2019.9:00soba 416.09.2019.9:00soba 4

Uvod u srednjovjekovnu arheologiju
Rani srednji vijek u Hrvatskoj


LJETNI ROK

JESENSKI ROK
10.06.2019. 11:00A01826.08.201911:00
19.06.2019. 11:00F112.09.2019.11:00
27.06.2019.11:00F120.09.2019.11:00

SEMINARI

Opća srednjovjekovna arheologija
Rani srednji vijek u Hrvatskoj
Svakodnevni život u srednjem vijeku