1. Obavijest: 13. međunarodna ljetna Arheološka i bioarheološka škola u Loboru (Zagreb – Lobor 2024.)

 1. obavijest

 

 1. Međunarodna ljetna Arheološka i bioarheološka škola u Loboru: Zagreb – Lobor 2024.

 

Tema ljetne škole: Ergonomija u arheologiji

 

 1. međunarodna ljetna Arheološka i bioarheološka škola u Loboru sa središnjom temom „Ergonomija u arheologiji” održat će se od 16. lipnja do 13. srpnja 2024.u Zagrebu i Loboru

 

Međunarodna ljetna škola je namijenjena učenicima i studentima te svim drugim zainteresiranima. Službeni jezici ljetne škole su hrvatski i engleski.

 

Mjesto održavanja:

 • Arheološki zavod FFZG Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 • Odsjek za arheologiju FFZG Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
 • Lobor, MBG, (barokna grobnica), Lobor 77, 49253 Lobor

 

Škola će se održati kroz tri modula sa sljedećim glavnim temama:

 • I modul: Ergonomija u arheologiji / rukovanje alatima 16. – 19. lipnja 2024.
 • II modul: Postura u arheologiji / postura arheologa na terenu / arheološka i antropološka istraživanja 19. – 29. lipnja 2024.
 • III modul: Ergonomska prilagodba i posturalna prilagodba na arheološkom istraživanju / Zaštita na radu / arheološka istraživanja 1. – 12. srpnja 2024.

 

 • Pristupnici biraju jedan ili više modula.

(nedjeljom i blagdanima radionice se neće odvijati).

 

 • Svi sudionici plaćaju kotizaciju (osim studenata arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba za koje plaća FFZG u okviru terenske nastave za studente arheologije).
  • Kotizacija za sudionike uključuje prisustvovanje i radu na arheološkim istraživanjima i radu međunarodne ljetne arheološke i bioarheološke škole u Loboru (gablece, piće, pribor i materijale, potvrdnicu o sudjelovanju).
  • Prijeve do: 12. lipnja 2024.

 

Sve informacije, o kotizaciji i prijave putem e-maila:

i na web stranici:

 

 

Organizatori:

 

Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor (CRSI-CEMS)

Institute for Field Research (Los Angelos, USA), Connecticut College (New London, USA).

Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

HRZZ projekt (IP-2022-10-9121, TerraNullbord)

 

Zagreb, Zbirka Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet

 

Lobor, Majka Božja Gorska, barokna grobnica