Javna obrana teme doktorskog rada Petre Jeršek

Javna obrana teme doktorskog rada Petre Jeršek  pod naslovom Za života i u smrti – studije o uporabnim predmetima u ranosrednjovjekovnim grobovima sjeverne Dalmacijena Doktorskome studiju arheologije održat će se četvrtak8. veljače 2024. u 11:30h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018), mentorica: prof. dr. sc. Mirja Jarak

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. Prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik povjerenstva (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
2. Dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena savjetnica, članica povjerenstva (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu)
3. Prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva