PREDAVANJE: Rani Slaveni – seobe i zauzimanje nove domovine

Prof. dr. sc. Krešimir Filipec održat će u petak, 12. siječnja 2024. god., u prostorijama Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu predavanje s temom “Rani Slaveni – seobe i zauzimanje nove domovine” u sklopu gostujuće izložbe “Avari i Slaveni južno od Drave”. 

Više možete pročitati na poveznici: https://www.facebook.com/photo?fbid=764384462399471&set=a.551362877034965