PREDAVANJE: Religijske prakse i običaji u novom vijeku

Dr. sc. Ana Azinović Bebek održat će predavanje pod naslovom “Religijske prakse i običaji u novom vijeku” u sklopu izložbe “Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja” u srijedu, 22.3.2023. u 18 sati na 1. katu Arheološkog muzeja u Zagrebu. Ulaz u muzej je besplatan.