PREDAVANJE: Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći, 20 godina arheoloških istraživanja

Prof. dr. sc. Krešimir Filipec održat će predavanje pod naslovom “Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja” u srijedu, 15.3.2023. u 18 sati na 1. katu Arheološkog muzeja u Zagrebu. Ulaz u muzej je besplatan.