Ergonomija u arheologiji: uvod u zaštitna arheološka istraživanja

Da bi se arheolozima, studentima arheologije, terenskim radnicima i radnicima u laboratoriju rad učinio sigurnijim i efikasnijim, nedavno je tiskan udžbenik pod naslavom “Ergonomija u arheologiji: uvod u zaštitna arheološka istraživanja”. Autori udžbenika su prof. dr. sc. Krešimir Filipec s Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Manuela Filipec s Odjela za fizioterapiju Sveučilišta Sjever. Udžbenik je dvojezičan, napisan na hrvatskom i engleskom jeziku, s brojnim ilustracijama koje će olakšati njegovo korištenje.