Usmeni ispiti

Usmeni ispit iz predmeta: Uvod u slavensku arheologiju, Arheologija Avara i Slavena te Germani u Panoniji (Germanska groblja i nalazi ranog srednjeg vijeka), Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku održat će se putem videokonferencije / sesija putem TAU sesije.  Za ispit je potrebno uključiti kameru i mikrofon. U dogovoreno vrijeme moraju se uključiti svi prijavljeni iz ispita.

 

Drugi izvanredni rok održat će se 8. 12. 2020.

 

u 11.30 Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku;

u 12 sati održat će se ispit: Uvod u slavensku arheologiju;

u 13.15 sati Arheologija Avara i Slavena;

u 14 i 15 Germani u Panoniji (Germanska groblja i nalazi ranog srednjeg

vijeka

 

Ovisno o broju prijavljenih u sustavu moguća su manja odstupanja ako se odjednom prijavi veći broj studenata ponudit će se dodatni termin za ispit.

Ispitima je moguće pristupiti pomoću poveznice s nazivom predmeta koja se nalazi na početku pojedinog kolegija na Omegi.

Molimo studente koji su prijavili ispite da dan ranije svoj izlazak na ispit potvrde na e-mail: kfilipec@ffzg.hr.