Obavijest o održavanju usmenih ispita iz predmeta Uvod u slavensku arheologiju, Velika seoba naroda, Arheologija Avara i Slavena te Germani u Panoniji

Usmeni ispit iz predmeta: Uvod u slavensku arheologiju, Velika seoba
naroda, Arheologija Avara i Slavena te Germani u Panoniji (Germanska
groblja i nalazi ranog srednjeg vijeka) održat će se putem
videokonferencije / sesija putem TAU sesije.
Za ispit je potrebno uključiti kameru i mikrofon. U dogovoreno vrijeme
moraju se uključiti svi prijavljeni iz ispita. Kako su se, prema
prijavljenom programu u ISVU sustavu, svi ispiti trebali održati u isto
vrijeme došlo je do određenih promjena.
U 12 sati održat će se ispit: Uvod u slavensku arheologiju; u 12 i 30
Velika seoba naroda; u 13.15 sati Arheologija Avara i Slavena; u 14 i 15
Germani u Panoniji (Germanska groblja i nalazi ranog srednjeg vijeka).
Ovisno o broju prijavljenih u sustavu moguća su manja odstupanja. Ako se
odjednom prijavi veći broj studenata ponudit će se dodatni termin za
ispit.

Ispitima je moguće pristupiti pomoću poveznice s nazivom predmeta
koja se nalazi na početku pojedinog kolegija na Omegi.

Molimo studente koji su prijavili ispite da dan ranije svoj
izlazak na ispit potvrde na e-mail: kfilipec@ffzg.hr.