ARHEOLOŠKA ISKOPAVANJA I LJETNA ARHEOLOŠKA ŠKOLA, KAPITUL KOD KNINA, KNIN (15. 07. – 27. 07. 2019.)

Od sredine do kraja srpnja 2019. studenti arheologije s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  sudjelovat će u arheološkim istraživanjima na Kapitulu kod Knina. U istom razdoblju bit će organiziran niz predavanja u Kninu u sklopu ljetne arheološke škole (radionice), te stručni obilasci brojnih srednjovjekovnih lokaliteta na širem kninskom području. Istraživanja i ljetnu školu organizira Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (dr. sc. Maja Petrinec i dr. sc. Ante Jurčević) uz potporu grada Knina i suradnju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (prof. Mirja Jarak) i Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru (prof. Ante Uglešić i doc. dr. Tomislav Fabijanić). Sudjelovanje u istraživanjima bit će dio obavezne terenske prakse.