Svakodnevni život u srednjem vijeku

Naziv kolegija: Svakodnevni život u srednjem vijeku

Preddiplomski, Izborni predmet

Šifra: 51117
ECTS: 3
Satnica (P+S+V): 0+30+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec

CILJ KOLEGIJA

Cilj je kolegija da se opisom jednoga od stalnih lirskih oblika, kakav je sonet, objasne osnove interpretacije i ujedno prikaže povijest europske i svjetske književnosti od srednjega vijeka do XXI. stoljeća.


METODE PODUČAVANJA

Predavanja i seminari.


METODE OCJENJIVANJA

Kontinuirana pismena i usmena evaluacija, usmeni ispit.