Srednjovjekovna keramika

Naziv kolegija: Srednjovjekovna keramika

Diplomski, Obavezan predmet

Šifra: 117490
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 0+30+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec

CILJ KOLEGIJA

Proučavanje keramičkih posuda i keramičke proizvodnje u Hrvatskoj i srednjoj i južnoj Europi od velikog su značenja za proučavanje različitih segmenata materijalne ostavštine ljudi. Keramički proizvodi prema brojnosti najčešći su nalaz na arheološkim istraživanjima. Od naselja, do groblja i slučajnih nalaza pružaju nam mnoge podatak o kulturi života, o bogatstvu ili siromaštvu kuhinje, o ljudima koji su zasnovali stalno ili sezonsko naselje ili su samo na proputovanju kroz određeno područje. Keramičke posude su nam vrlo važne kod proučavanja pogrebnih rituala jer se u grobovima pojavljuj kao prilog ili kao medij u kojoj se pohranjuju kosti spaljenih pokojnika. U predavanjima će se govoriti o tipologiji, tehnologiji i kronologiji keramičkog materijala, lokalnim osobitostima i trendovima u proizvodnji.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Srednjovjekovna keramika – uvodna razmatranja
2. Osnovne karakteristike keramike kao materijala i tehnološke mogućnosti
3. Tehnologija i organizacija produkcije
4. Gruba keramika – posuđe za pripremanje, čuvanje i serviranje hrane
5. Stolno keramičko posuđe – tipološki i kronološki razvoj
6. Stolno keramičko posuđe – import, distribucija i produkcija
7. Lokalna produkcija, tradicije i preuzimanje novih oblika
8. Tehnička keramika – pećnjaci
9. Tehnička keramika – opeke, crjepovi, cijevi, grijači, projektili
10. Srednjovjekovna kuhinja, stol i drugi konteksti
11. Luksuzna roba
12. Keramičke posude u grobovima
13. Kronologije ranosrednjovjekovne keramike
14. Kronologije kasnosrednjovjekovne keramike
15. Novi trendovi, manufakture


ISHODI UČENJA

1. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice u srednjoj i južnoj Europi u srednjem vijeku.
2. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe.


METODE PODUČAVANJA

Predavanja, vježbe i seminari.


METODE OCJENJIVANJA

Praktični rad, istraživanje, izrada referata i seminara.


OBAVEZNA LITERATURA

1. Horvat, M., Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999.
2. Vida. T., Awarenzeitliche Keramik I. (6.-7. st), Varia archaeologica Hungarica VIII, Berlin-Budimpešta 1999.
3. Takács, M., Formschatz und Chronologie der Tongefässe des 10.-14. Jahrhundert der kleinen Tiefebene, ActaArchHung XLVIII, Budimpešta 1996., 135. – 195.
4. P. Rice, Pottery Analysis. Chicago: Chicago University Press, 1987.
5. C. Orton, P. Tyers i A. Vince, Pottery in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.


DOPUNSKA LITERATURA

1. I. Freestone i D. Gaimster, Pottery in the Making. London: British Museum Press, 1997.
2. B. Velde i I. C. Druc, Archaeological Ceramic Materials: Origin and Utilization. Berlin: Springer, 1999.
3. L. M. Hurcombe, Archaeological Artefacts as Material Culture.London & New York: Routledge, 2007.
4. I prema dogovoru!