Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja

Naziv kolegija: Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja

Diplomski, Obavezan predmet

Šifra: 117485
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 0+30+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Mirja Jarak

CILJ KOLEGIJA

Podrobnije upoznavanje karakteristika starohrvatskih grobalja i arheološke građe koja s njih potječe kroz analizu odabranih nalazišta i nalaza.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Razgovor o mogućim temama seminarskih radova.
2. Odabir tema seminarskih radova.
3. Izlaganje 1. teme seminarskog rada i rasprava o sadržaju rada. Očekuje se sudjelovanje svih sudionika seminara.
4. Izlaganje 2. seminarskog rada i rasprava.
5. Izlaganje 3. seminarskog rada i rasprava.
6. Izlaganje 4. seminarskog rada i rasprava.
7. Izlaganje 5. seminarskog rada i rasprava.
8. Izlaganje 6. seminarskog rada i rasprava.
9. Izlaganje 7. seminarskog rada i rasprava.
10. Izlaganje 8. seminarskog rada i rasprava.
11. Izlaganje 9. seminarskog rada i rasprava.
12. Izlaganje 10. seminarskog rada i rasprava.
13. Razgovor o dovršenim seminarskim radovima i eventualnim dopunama i izmjenama u odnosu na izlaganje.
14. Razgovor o rezultatima seminara i uspješnosti izrade radova.
15. Razgovor o rezultatima seminara i uspješnosti izrade radova.


ISHODI UČENJA

1. Sposobnost provođenja stručne i znanstvene analize odabrane arheološke građe.
2. Interpretiranje arheološke građe na temelju recentnih spoznaja i teorija.
3. Korištenje relevantne domaće i strane znanstvene i stručne literature.
4. Sposobnost javnog prezentiranja obrađena teme.
5. Usvajanje znanja o elementima ppotrebnim kod pisanja znanstvenog ili stručnog rada.


METODE PODUČAVANJA

Samostalna izrada i izlaganje seminarskih radova. Poticanje rasprave kao temeljnog oblika nastave na seminaru.


METODE OCJENJIVANJA

Izlaganje i predaja seminarskoga rada u pismenom obliku. Ocjena teksta seminara.


OBAVEZNA LITERATURA

Za svaki seminar određuje se posebna literatura.


DOPUNSKA LITERATURA

Za svaki seminarski rad upućuje se i na dopunsku literaturu, a studenti trebaju pokazati snalaženje u problematici i samostalan odabir pojedinih naslova.