Opća srednjovjekovna arheologija

Naziv kolegija: Opća srednjovjekovna arheologija

Preddiplomski, Obavezan predmet

Šifra: 51126
ECTS: 3
Satnica (P+S+V): 0+30+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec
Asistent: dr.sc. Jana Škrgulja

CILJ KOLEGIJA

Pregled povijesti srednjeg vijeka kao u uvod u proučavanje arheologije srednjega vijeka. U seminarima će se obrađivati Rimsko Carstvo, Slobodna Germanija, Skitija i unutrašnja Azija u vrijeme početka velike seobe naroda oko 400. godine. Posebna pozornost posvetit će se zbivanjima u srednjoj Europi, kasnoantičkim starosjediocima, novopridošlim Germanima te procesima koji su doveli do razvoja i oblikovanja njihove kulture. U žarištu interesa našeg proučavanja bit će kasnoantička visinska naselja i utvrde te pojedina antička naselja s neprekinutim kontinuitetom koja nam pružaju ponajviše podataka o novom dobu. Isto tako velika pozornost posvetit će se studiranju preostataka materijalne kulture i kulture pokapanja Germana na rijetkim istraženim grobljima u provincijama Panoniji, Dalmaciji, Noriku te Italiji.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Kasnoantički starosjedioci u salonitanskoj regiji prema arheološkoj ostavštini predslavenskog supstrata
2. Sisak (Siscija) u kasnoj antici
3. Kasnoantičke visinske utvrde – izvori, metodologija, stanje istraživanja, smjernice
4. Salona i Narona i njihovi ageri u kasnoj antici
5. Visinska utvrda Kučar i druge utvrde na granici između Italije i Dalmacije
6. Visinska utvrda Vranje kod Sevnice i druge utvrde u Panoniji Saviji
7. Visinska utvrde u Noriku (Rifnik, Hemmaberg)
8. Problemi seobe naroda u Srijemu
9. Kranj, groblje iz vremena seobe naroda
10. O rovašenim fibulama Ostrogota i Tirinžana
11. O značaju nalaza seobe naroda iz Karavukova u Bačkoj
12. Razmatranje o iskopavanjima u Kninu na nalazištu Greblje
13. Gotski nalazi iz Dalmacije
14. Langobardski nalazi iz Panonije i Norika
15. Između 580. i 600. kraj antike u zaleđu dalmatinskih gradova


ISHODI UČENJA

1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura posebno vremena velike seobe naroda između 400. i 600.
2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese.
3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.


METODE PODUČAVANJA

Seminari i radionice.


METODE OCJENJIVANJA

Održano izlaganje na seminaru i predan pismeni rad.


OBAVEZNA LITERATURA

1. Bóna, I., Der Anbruch des Mittelalters, Budapest 1976.
2. Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Die Archäologie des 5. und 6. Jahrhunderts an der mittleren Donau und der östlich-merowingische Reihengräberkreis. Ausstellungskataloge des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg 1987.
3. I Goti, (katalog izložbe), Milano 1994.
4. I Langobardi, (katalog izložbe), 1990.


DOPUNSKA LITERATURA

1. Bierbrauer, V., Die germanische Aufsiedlung des östlichen und mittleren Alpengebietes im 6. und 7. Jahrhundert aus archäologischer Sicht. In: H. Beumann/W. Schröder (Hrsg.), Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum. Nationes Bd. 5 (Sigmaringen 1985) 9–48.
2. Ciglenečki S., Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh im Ostalpenraum, Dela SAZU 31, Inštitut za arheologiju 15. Ljubljana 1987.
3. Dimitrijević, D., Kovačević, J., Vinski, Z., Seoba naroda – arheološki nalazi jugoslavenskog Podunavlja, Zemun 1962.
4. Slabe M., Dravlje, Grobišče iz časov preseljevanja Ljudstvev, Situla 16, Ljubljana 1975.
5. Stare V., Kranj, nekropola iz časa preseljavanja ljudstvev, Katalogi in monografije 18, Ljubljana 1980.
6. Vinski Z., Kasnoantički starosjedioci u salonitanskoj regiji prema arheološkoj ostavštini predslavenskog supstrata. VAHD III. S. 19. Split 1974.
7. Filipec, K., Arheološko – povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru, Zagreb, 2008.
8. Vinski Z., Krstoliki nakit epohe seobe naroda u Jugoslaviji, VAMZ 3 ser. III, Zagreb 1968.
9. Vinski Z., O rovašenim fibulama Ostrogota i Tirinžana povodom rijetkog tirinškog nalaza u Saloni, VAMZ III. S. 6-7, Zagreb 1972-1973.
10. Vinski Z., O značaju nalaza seobe naroda iz Karavukova u Bačkoj, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske XI, 3, Zagreb 1962.
11. Vinski Z., Razmatranje o iskopavanjima u Kninu na nalazištu Greblje, SHP III s. 19, Split 1991.
12. Vinski Z., Spomenici velike seobe naroda u Srijemu, Situla 2, Ljubljana 1957.
13. Vinski Z., Zikadenschmuk aus Jugoslawien, Jahrbuch des Römisch-Germanischen zentralmuseum 4, Mainz 1957.
14. Druga literatura prema dogovoru!