Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka

Naziv kolegija: Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka

Diplomski, Obavezan predmet

Šifra: 170491
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 30+0+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec