Arheologija i povijest srednjeg vijeka

Naziv kolegija: Arheologija i povijest srednjeg vijeka

Preddiplomski, Obavezan predmet

Šifra: 51097
ECTS: 3
Satnica (P+S+V): 30+0+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec

CILJ KOLEGIJA

Pregled povijesti srednjeg vijeka kao u uvod u proučavanje arheologije srednjega vijeka. U predavanjima će se govoriti o Europskom prostoru unutar Rimskog Carstva i prostoru s druge strane Limesa, o zbivanjima iza Karpata, na području oko Crnog mora, kao i na drugim područjima s kojeg je kretala velika seoba naroda iza 350.godine. Studenti će se upoznati s osnovnim izvorima te uputiti u hrvatsku povijest ranoga srednjega vijeka te u povijest susjednih zemalja.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Uvod u istraživanje, metodologija i polazišta
2. Opći izvori za povijest i arheologiju
3. Pregled povijesti naroda istočne Europe od IV. st. pr. Kr. do III. st. posl. Kr.
4. Pregled povijesti naroda istočne Europe u vrijeme velike seobe naroda IV. do V. st.
5. Velika seoba naroda u srednjoj Europi
6. Goti, Alani, Sarmati, Svevi, Gepidi, Langobardi…
7. Kasnocarsko vrijeme
8. Ranoavarsko vrijeme
9. Srednjeavarsko vrijeme
10. Kasnoavarsko vrijeme
11. Sukobi Avara i Franaka te nestanak Avara s povijesne scene
12. Pregled rane povijesti Hrvata u Dalmaciji
13. Vojvode, knezovi i kraljevi
14. Ljudi i krajobraz
15. Groblja, pokopi i pokojnici kao arheološki izvori


ISHODI UČENJA

Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.


METODE PODUČAVANJA

Predavanja.


METODE OCJENJIVANJA

Pismeni i usmeni ispit.


OBAVEZNA LITERATURA

Filipec, K, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo 2014.
Klaić, N., Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb 1971.
Pohl, W., Die Awaren, München 2002.
Sós, Á. Cs., Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert, München 1973.
Großer Atlas zur Weltgeschichte, 2. Auflage Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig 1999.


DOPUNSKA LITERATURA

Wolfram, H., Die Goten, Von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhundert, München 1990.
Nodilo, N., Historija srednjega vijeka I, Zagreb 1898.