Mirja Jarak


prof.dr.sc. Mirja Jarak

Telefon: +3851 6060 786
E-mail: mjarak@ffzg.unizg.hr
Kabinet: F-4
Konzultacije: Ponedjeljkom od 11.00 do 13.00 h

Predstojnica Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju


BIOGRAFIJA

Mirja Jarak rođena je u Zagrebu 1962. g. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je dvopredmetni studij filozofije i arheologije 1986. Magistrirala je (1990.) i doktorirala (1998.) na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta, gdje je zaposlena od kraja 1987. g. Birana je u zvanja asistenta (1993.), višeg asistenta (1998.), docenta (2000.), izvanrednog profesora (2011.) i redovitog profesora (2020.). Od 1993. g. zaposlena je na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, kojoj je od 2000. do 2009. bila predstojnicom.
Od akad. god. 1989./90., Mirja Jarak drži nastavu na Odsjeku za arheologiju. Održala je velik broj kolegija, predavanja i seminara, s različitim temama iz starokršćanske i srednjovjekovne nacionalne arheologije (20 tematski različitih kolegija do uvođenja bolonjskog sustava, a unutar bolonjskog studija uz neke stare, uvela je i niz novih kolegija). S dolaskom na Katedru za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju 1993.g., znatno je povećala nastavnu satnicu iz srednjovjekovne nacionalne arheologije koja je oformljena kao zaseban predmet s posebnim ispitom. Od akad. g. 1996./97. drži nastavu i na poslijediplomskome studiju arheologije, gdje je angažirana kao mentorica za izradu doktorskih disertacija. Angažirana je kao mentorica i na poslijediplomskome studiju medievistike i na doktorskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zadru. Bila je mentorica za 40 obranjenih diplomskih radova i 4 doktorska rada. Akad. god. 2007./08. i u zimskome semestru 2008./09. bila je pročelnica Odsjeka za arheologiju. Boravila je na sveučilištima u Padovi, Udinama, Beču, Solunu i Kijevu (u sklopu međusveučilišne razmjene, u sklopu programa Erasmus i uz korištenje stipendije).
Znanstveni rad posvećen je, kao i nastavna djelatnost, kasnoantičkoj i srednjovjekovnoj arheologiji i povijesti. U magistarskome radu „ Ranokršćanske općine u urbanim središtima jugoslavenskog dijela Panonije“ i doktorskoj disertaciji „ Italski elementi u ranome kršćanstvu Dalmacije prema arheološkim i literarnim izvorima“ obrađivane su teme iz kasnoantičkoga, ranokršćanskog razdoblja. Kasnoj antici i ranome srednjem vijeku posvećeni su objavljeni izvorni znanstveni radovi, knjige (Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća: uvod u studij predromanike, Književni krug Split, 2013; Studije o kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj skulpturi s otoka Raba, FF-press , 2017), izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, stručni i pregledni radovi, recenzije i prikazi. Znanstveni radovi mogu se podijeliti prema užim tematskim područjima. Ističu se radovi posvećeni kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj arhitekturi i skulpturi i različitim problemima predromaničkog razdoblja u Hrvatskoj. Značajna skupina radova bavi se povijesnim i hagiografskim temama (radovi koji tematiziraju kasnoantičke i srednjovjekovne literarne izvore za područje Panonije i Dalmacije). Znanstveni radovi dijelom su realizirani kroz suradnju na nekoliko projekata MZOS. Od 2016. g. voditeljica je projekta „Bilice – starokršćanska crkva“ koji financira Ministarstvo kulture RH. 2017. i 2018. g. bila je voditeljica projekata potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.


VANJSKE POVEZNICE
  • CROSBI

  • PROJEKTI
  • BILICE – RANOKRŠĆANSKA CRKVA, 6. ST. (2016.)
  • BILICE – RANOKRŠĆANSKA CRKVA, 6. ST. (2017.)
  • BILICE – RANOKRŠĆANSKA CRKVA, 6. ST. (2018.)
  • BILICE – RANOKRŠĆANSKA CRKVA, 6. ST. (2019.)
  • Područje Prokljanskog jezera od prapovijesti do srednjeg vijeka (2017.)
  • Istraživanja i interpretacije arheoloških lokaliteta na području Prokljanskog jezera (2018.)
  • Arheološka istraživanja u zaleđu Šibenika – od prapovijesti do srednjega vijeka (2019.)
  • Revizijska istraživanja Kapitula kod Knina (2019.)