Međunarodna studentska konferencija ::Arheologija i multidisciplinarnost::

Stari grad Dubovac :: 15-18.6.2006.

.../o konferenciji

Studentski klub arheologa (S.K.A.) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao je studentsku konferenciju "Arheologija i multidisciplinarnost" koja se održala od 15 do 18. lipnja 2006. u Starom gradu Dubovcu kraj Karlovca.

Osnovna tema konferencije bila je uloga arheologije u suvremenoj znanosti i njen razvoj u budućnosti. U posljednjih nekoliko desetljeća u znanosti općenito, pa tako i u arheologiji, dolazi do specijalizacije znanja. Time se otvara mogućnost ne samo za bolje i cjelovitije proučavanje određenih pojava, već se znanstvenicima s različitih polja istraživanja omogućuju novi oblici međusobne suradnje. Arheologija, tako, danas surađuje s mnogim znanostima (biologija, fizika, kemija, geologija, geodezija…), a interese koje dijeli s drugim znanostima, u budućnosti će morati nužno razvijati. Cilj ovog međunarodnog susreta studenata arheologije je razviti svijest o važnosti multidiscplinarnog i interdisciplinarnog pristupa znanosti te potaknuti taj smjer razvoja u arheologiji.

Teme:

Primjena drugih znanosti u arheologiji
Primjena dostignuća društvenih, humanističkih, prirodnih, gospodarskih i drugih znanosti u arheologiji.

Značenje arheologije za druge znanosti
Mogućnosti primjene arheološke metode u drugim znanostima. Značenje arheologije za druge znanosti i znanost općenito.

Arheologija i tehnologija
Primjena suvremenih tehnologija u arheološkom istraživanju. Informatizacija i digitalizacija arheologije.

Ova je konferencija drugo okupljanje ovoga tipa (prošle je godine održana u Sloveniji, u organizaciji Študentskog arheološkog društva iz Ljubljane). Nadamo se da predstavlja nastavak kontakata studenata arheologije ovog područja kao i platformu za ostvarivanje novih.

© 2006 | code / design: Andrea | Valid XHTML CSS | Opera / Mozilla friendly | S.K.A.