Fragmenti

časopis studentskog kluba arheologa filozofskog fakulteta u zagrebubr. 1
godina I.
zagreb 2003.
ISSN 1334-9678


IMPRESUM

Izdavač
Studentski Klub Arheologa (»SKA«)
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
klub_arheologa@yahoo.com

Uredništvo
Filomena Sirovica
Mladen Vojković

Glavni i odgovorni urednik
Zoran Čučković

Lektura
Jelena Ivanišević

Dizajn i prijelom
Mirko Banjeglav

Tisak
Tiskara "Kereš"

Naslovnica
B. Kirigin s keramikom iz Nakovane, Pelješac (foto S. Forenbaher)

Tiskanje Fragmenata omogućili su: Arheološki muzej Zagreb; Filozofski Fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju; Hrvatsko arheološko društvo; GEOARHEO d.o.o. arheološka i geofizička istraživanjavalid XHTML | valid CSS | © studentski klub arheologa ffzg