Dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof.

Odsjek za arheologiju

Filozofski fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

Hrvatska

ikaravan@ffzg.hr

 

curriculim vitae

 

 

 

 

Stručni interes Ivora Karavanića obuhvaća arheologiju paleolitika, razvoj čovjeka, prapovijesne cijepane kamene tehnike i prapovijesne religije. Glavni znanstveni interes usmjeren je na proučavanje prilagodbe srednjopaleolitičkih i gornjopaleolitičkih lovaca i sakupljača u srednjoj Europi i na Mediteranu, ponajprije s obzirom na njihove litičke industrije. Prof. Karavanić bio je voditelj istraživanja Mujine pećine, Zemunice i Zale, a trenutno vodi iskopavanja Velike pećine (Kličevica) i istraživanja podvodnoga paleolitičkog nalazišta Kaštel Štafilić - Resnik. Kao stipendist Francuske vlade u dva je navrata boravio u Francuskoj, u Austriji je koristio Constantin-Jireček stipendiju, a u SAD-u  Fulbrightovu stipendiju. Bio je gostujući profesor na Muséum National d'Histoire Naturelle (IPH, Pariz), Sveučilištu u Ljubljani, Jageillonian University (Krakow), pročelnik Odsjeka za arheologiju i prodekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

Obrazovanje

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomirani arheolog (1990.); magistar društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti, arheologija (1993.); doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje: arheologija (1999.).

 

 

Nositelj kolegija

 

Paleolitički lovci i sakupljači, Neandertalci i rani moderni ljudi - život i kulture, Litička analiza, Teorijska arheologija, Početci simbolike i umjetnosti. Seminari: Paleolitik Hrvatske, Prijelaz srednjega u gornji paleolitik, Simbolika i umjetnost u paleolitiku, Paleolitik i mezolitik (Filozofski fakultet Sveučilišta u Sarajevu), Simbolika i religije u paleolitiku (Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb).

 

 

Članstva u stručnim udrugama i tijelima

 

Society for American Archaeology, Commision for the Upper Paleolithic of UISPP, Nacionalni odbor INQUA-e, Stalni odbor za područje humanističkih zanosti Hrvatske zaklade za znanost.

 

 

 

 

 

Odabrane publikacije

 

Karavanić, I., Janković, I., Ahern, C. M. & Smith, F. H. 2014. Current research on the Middle Paleolithic cave, open-air and underwater sites in Dalmatia, Croatia. In: Mikulov Anthropology Meeting (Eds. S. Sázelová, A. Hupková & T. Mořkovský), pp. 31-36. The Dolní Věstonice studies 20. Brno, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Anthropology. (PDF)

 

Karavanić, I. & Smith, F. H. 2013. Alternative interpretations of the Middle/Upper Paleolithic interface at Vindija Cave (northwestern Croatia) in the context of central Europe and the Adriatic. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 41(4), 11-20.

 

Karavanić, I., Vukosavljević, N., Šošić, R., Kurtanjek, D. & Zupanič, J. 2013. Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod Pule/The lithic and bone industries of the Epigravettian layers from Šandalja II near Pula. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 106, 7-73. (PDF)

 

Karavanić, I. 2012. Prapočetci religije: simbolika i duhovnost u paleolitiku. Zagreb, Školska knjiga.

 

Nizek, R. & Karavanić, I. 2012. Prostorna analiza nalaza musterijenskih razina D2, E1, E2 i E3 Mujine pećine/The spatial analysis of finds from Mousterian levels D2, E1, E2 and E3 at Mujina pećina. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 29, 25-56. (PDF)

 

Janković, I., Ahern, J. C. M., Karavanić, I., Stockton, T. & Smith, F. H. 2012. Epigravettian Human Remains and Artifacts from Šandalja II, Istria, Croatia. Paleoanthropology 87-122. (PDF)

 

Janković, I. Mihelić, S. and Karavanić, I. 2011. Put neandertalca/The Neandertal Trail. Zagreb, Arheološki muzej.

 

Vukosavljević, N., Perhoč, Z., Čečuk, B. & Karavanić, I. 2011. Kasnoglacijalna industrija lomljenog kamena pećine Kopačine/Late Glacial knapped stone industry of Kopačina cave. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104, 7-54. (PDF)

 

Karavanić, I. 2009. Adriatic coast of Croatia and its hinterland from 50 000 to 25 000 BP. U: The Mediterranean from 50 000 to 25 000 BP: Tutning points and new directions (ur. M. Camps & C. Szmidt), str. 163-178. Oxford, Oxbow Books.

 

Janković, I. i Karavanić, I. 2009. Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb, Školska knjiga.

 

Karavanić, I., Miracle, P. T., Culiberg, M., Kurtanjek, D., Zupanič, J., Golubić, V., Paunović, M., Mauch Lenardić, J. Malez, V., Šošić, R., Janković, I. i Smith, F. H. 2008. The Middle Paleolithic from Mujina Pećina, Dalmatia, Croatia. Journal of Field Archaeology 33, 259-277.

 

Karavanić, I. 2007. Le Moustérien en Croatie. L'Anthropologie 111, 321-345. (PDF)

 

Higham, T., Ramsey, C.B., Karavanić, I., Smith, F.H. i Trinkaus, E. 2006. Revised direct radiocarbon dating of the Vindija Upper Paleolithic Neandertals. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 103, 553-557. (PDF)

 

Janković, I., Karavanić, I, Ahern, J. C. M., Brajković, D, Mauch Lenardić, J. & Smith, F. H., 2006.,Vindija Cave and the modern human peopling of Europe. Collegium Antropologicum 30:457-466. (PDF)

 

Smith, F. H., Janković, I. i Karavanić, I. 2005. The assimilation model, modern human origins in Europe, and the extinction of Neandertals. Quaternary International 137, 7-19. (PDF)

 

Karavanić, I. 2004. Život neandertalaca. Zagreb, Školska knjiga.

 

Ahern, J. C. M., Karavanić, I. Paunović, M., Janković, I. i Smith, F. H. 2004. New discoveries and interpretations of hominid fossils and artifacts from Vindija Cave, Croatia. Journal of Human Evolution 46, 25-65. (PDF)- Erratum (PDF)

 

Karavanić, I. 2003. L'industrie aurignacienne de la grotte de Šandalja II (Istrie, Croatie) dans le contexte de la région de l'est de l'Adriatique. L'Anthropologie 107, 577-602. (PDF)

 

Rink, J. W., Karavanić, I., Pettitt, P., van der Plicht, J., Smith, F. H. i Bartoll, J. 2002. ESR and AMS-based 14C dating of Mousterian levels at Mujina Pećina, Dalmatia, Croatia. Journal of Archaeological Sciences 29/9, 943-952. (PDF)

 

Richards, M. P., Pettitt, P. B., Trinkaus E., Smith, F. H., Paunović, M. i Karavanić, I. 2000. Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: The evidence from stable isotopes. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 97/13, 7663-7666. (PDF)

 

Smith, F. H., Trinkaus, E., Pettitt, P. B., Karavanić, I. i Paunović, M. 1999. Direct radiocarbon dates for Vindija G1 and Velika Pećina Late Pleistocene hominid remains. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 96/22, 12281-12286. (PDF)

 

Karavanić, I. i Smith, F. H. 1998. The Middle/Upper Paleolithic interface and the relationship of Neanderthals and early modern humans in the Hrvatsko Zagorje, Croatia. Journal of Human Evolution 34, 223-248. (PDF)

 

Karavanić, I. 1995. Upper Paleolithic occupation levels and late-occurring Neandertal at Vindija Cave (Croatia) in the context of Central Europe and the Balkans. Journal of Anthropological Research 51/1, 9-35.

 

Karavanić I. 1993. Prijedlog osnovnoga strukovnog nazivlja za srednji i mlađi paleolitik. Opuscula archaeologica 16 (1992), 15-35. (PDF)

 

Karavanić, I., Janković, I., Ahern, C. M. & Smith, F. H. 2014. Current research on the Middle Paleolithic cave, open-air and underwater sites in Dalmatia, Croatia. In: Mikulov Anthropology Meeting (Eds. S. Sázelová, A. Hupková & T. Mořkovský), pp. 31-36. The Dolní Věstonice studies 20. Brno, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Anthropology.

 

Karavanić, I. & Smith, F. H. 2013. Alternative interpretations of the Middle/Upper Paleolithic interface at Vindija Cave (northwestern Croatia) in the context of central Europe and the Adriatic. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 41(4), 11-20.

 

Karavanić, I., Vukosavljević, N., Šošić, R., Kurtanjek, D. & Zupanič, J. 2013. Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod Pule/The lithic and bone industries of the Epigravettian layers from Šandalja II near Pula. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 106, 7-73.

 

Karavanić, I. 2012. Prapočetci religije: simbolika i duhovnost u paleolitiku. Zagreb, Školska knjiga.

 

Nizek, R. & Karavanić, I. 2012. Prostorna analiza nalaza musterijenskih razina D2, E1, E2 i E3 Mujine pećine/The spatial analysis of finds from Mousterian levels D2, E1, E2 and E3 at Mujina pećina. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 29, 25-56.

 

Janković, I., Ahern, J. C. M., Karavanić, I., Stockton, T. & Smith, F. H. 2012. Epigravettian Human Remains and Artifacts from Šandalja II, Istria, Croatia. Paleoanthropology 87-122.

 

Janković, I. Mihelić, S. and Karavanić, I. 2011. Put neandertalca/The Neandertal Trail. Zagreb, Arheološki muzej.

 

Vukosavljević, N., Perhoč, Z., Čečuk, B. & Karavanić, I. 2011. Kasnoglacijalna industrija lomljenog kamena pećine Kopačine/Late Glacial knapped stone industry of Kopačina cave. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104, 7-54.