JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA ANITE RAPAN PAPEŠA

Javna obrana doktorskoga rada Anite Rapan Papeša održat će se u petak, 19. studenoga 2021. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Avarodobni arheološki krajobraz međuriječja Bosuta, Vuke i Dunava

Mentor: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za obranu rada:
1. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
2. dr. sc. Željko Demo, znanstveni savjetnik u miru (Arheološki muzej u Zagrebu), član povjerenstva
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DORA HORVAT

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         DORA HORVAT
Akademska godina upisa                2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada    29. listopada 2021. u 12:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Crkve u pećinama i stijenama u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Jana Škrgulja, mag. arheol., članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirja Jarak, mentorica i članica povjerenstva

9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry

Odsjek za arheologiju i Hrvatsko arheološko društvo poziva vas na 9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry koji će se održati 2. i 3 .12. 2021. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ovisno o epidemiološkoj situaciji skup će se održati online ili hibridno.

Prijave su otvorene do 01.10. 2021.

Detaljne informacije o skupu i prijavi možete saznati na web stranici skupa:

https://metarh.ffzg.unizg.hr/

STUDENTSKO MENTORIRANJE

Dragi brucoši i brucošice,

Kako bi Vam pomogli u prilagodbi na ovome studiju nudimo Vam mentorstvo starijih kolega. Olakšajte si prevladavanje svih nejasnoća i nedoumica, upoznajte se sa svim našim studentskim aktivnostima i steknite nova poznanstva te se javite za svog mentora! Sve što trebate učiniti je poslati mail na petra.lackovic993@gmail.com sa svojim podacima: ime i prezime, druga studijska grupa (ako ste na dvopredmetnom studiju) i broj mobitela.

Veselimo se Vašem javljanju!

Također ovim putem pozivam i sve starije kolege koji su zainteresirani za mentoriranje i upoznavanje naših novih kolega sa svim važnim stavkama studiranja (kolegiji, molbe, konzultacije, ispiti, studentski projekti, časopis studenata arheologije itd.) da se jave svom studentskom predstavniku ili na mail petra.lackovic993@gmail.com sa svojim podacima (ime i prezime, godina studija, druga studijska grupa i broj mobitela).

Za sve nejasnoće i pitanja slobodno se javite na petra.lackovic993@gmail.com.

Početak nastave na Odsjeku za arheologiju

Poštovane studentice i studenti,

redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija Filozofskog fakulteta počinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. prema rasporedu.

Zbog godišnjeg skupa Hrvatskog arheološkog društva koji se održava od 11.-15. listopada te terenskih istraživanja koja su u tijeku neki nastavnici Odsjeka za arheologiju započinju s nastavom kasnije:

Svi nastavnici Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju započet će s nastavom 18. listopada (Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Doc. dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet, Doc. dr. sc. Iva Kaić, Dr. sc. Mirna Cvetko)

Prof. dr. sc. Helena Tomas od 18. listopada.

Prof. dr. sc. Ivor Karavanić od 18. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić od 18. listopada (obavijest studentima 1. godine – Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske izvodi prof. Rajna Šošić Klindžić; Arheološki praktikum na preddiplomskom i diplomskom studiju počinje također od 18. listopada).

Prof. dr. sc. Krešimir Fiilipec i asistentica Jana Škrgulja od 18. listopada.

Prof. dr. sc. Mirja Jarak od 18. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli od 18. listopada.

Doc. dr. sc. Danijela Roksandić od 18. listopada.

Kolegiji Arheologija bioloških ostataka, Zooarheologija te Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji započinju od 18. listopada.

Prof. dr. s. Marina Milićević Bradač i doc. dr. sc. Ana Pavlović započinju s nastavom redovno od 11. listopada.

Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica i doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos započinju s nastavom redovno od 11. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić započinje s nastavom redovno od 11. listopada.

Dr. sc. Tatjana Tkalčec, nasl. doc. započinje s nastavom redovno od 11. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav započinje s nastavom redovno od 11. listopada (Arheološki praktikum na preddiplomskom i diplomskom studiju počinje od 18. listopada  i početak nastave izvodi izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić).

Anita Dugonjić započinje s nastavom redovno od 11. listopada.

NAPOMENA: Ostali nastavnici Odsjeka koji nisu na popisu počinju redovno od 11. listopada.

Orijentacijski tjedan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ak. god. 2021./2022.

Orijentacijski tjedan osmišljen je kako bi se brucošima, studentima prve godine diplomskog studija i stranim studentima, odnosno svima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pomoglo u snalaženju na Fakultetu.

Tijekom održavanja Orijentacijskog tjedna studenti će se upoznati s članovima o.d. Uprave Fakulteta, pročelnicima odsjeka i katedri, uredima, službama, centrima te studentskim udrugama i klubovima koji će im biti od važnosti i pomoći će im tijekom studija.

Preuzeto s naslovnice FFZG: https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2021/09/28/orijentacijski-tjedan-filozofskog-fakulteta-sveucilista-u-zagrebu-ak-god-2021-2022/