JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EUGEN-LOVRO KEBET

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         EUGEN-LOVRO KEBET

Akademska godina upisa               2017./18.

Datum obrane diplomskog rada   27. 02. 2023. u 11:45 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Karolinški mačevi tipa H u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod), član povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirja Jarak, mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TVRTKO UGRIK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            TVRTKO UGRIK

Akademska godina upisa                  2018./19.

Datum obrane diplomskog rada      28. 02. 2023. u 14:00 sati u Fond 1

Tema diplomskog rada: Crkvena arhitektura na području srednjovjekovne Sidraške županije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirja Jarak, mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVANA POLANČEC

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         IVANA POLANČEC

Akademska godina upisa                2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada:   24. 02. 2023. u 11.00 h u A-018

Tema diplomskog rada:                   Carska “Damnatio memoriae” u rimskoj provinciji Panoniji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica komisije
2. dr. sc. Josip Parat, viši asistent, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, mentor i član komisije

Natječaji za studentsku mobilnost

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaje za mobilnost studenata u ak.god. 2023/24.:

  1. Erasmus+ studijski boravak
  2. Bilateralna razmjena (Australija, Brazil, Čile, Japan, Južna Koreja, Kina, Meksiko, SAD, Tajvan, Singapur.)

Obavijesti su poslane i putem zajednicke mailing liste svima-studenti@ffzg.hr a nalaze se i na fakultetskim mreznim stranicama:

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SARA FABIJANIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           SARA FABIJANIĆ

Akademska godina upisa                  2014./2015.

Datum obrane diplomskog rada:     27. 02. 2023. u 9.30 h u Fondu 2

Tema diplomskog rada:                    Antički Mljet

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Vinka Matijević, član komisije
3. dr. sc. Josip Parat, viši asistent, mentor i član komisije

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ZRINKA SUK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                    ZRINKA SUK

Akademska godina upisa                2014./15.

Datum obrane diplomskog rada    27. 02. 2023. u 12.30h Fond 1

Tema diplomskog rada: Život u kasnoj antici prema arheološkoj građi s nalazišta Servitski samostan u Kopru (Slovenija)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
2. prof. dr. sc. Irena Lazar (FHS Univerza na Primorskem), komentorica i članica povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIJA DORIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           MARIJA DORIĆ

Akademska godina upisa                 2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada     27. 2. 2023. u 12:30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Stanje istraženosti srednjovjekovnih utvrda, posjeda i naselja na području grada Vrbovca i okolice

1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Nikšić, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec (Institut za arheologiju), mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVONA JUKIČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         IVONA JUKIČIĆ

Akademska godina upisa               2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada   23. 02 2023. u 09:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Stočarstvo i lov na neolitičkom nalazištu Bapska-Gradac – zooarheološki pristup

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, predsjednica komisije
2 izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, komentorica i članica komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, mentor i član komisije

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JOŠKO BARBARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             JOŠKO BARBARIĆ

Akademska godina upisa                   2018./19.

Datum obrane diplomskog rada       24. 02. 2023. u 12:00 u Fondu 2

Tema diplomskog rada: Prapovijesni lokaliteti gradinskog tipa u Općini Sućuraj na otoku Hvaru

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIJA DOMINKO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            MARIJA DOMINKO

Akademska godina upisa                  2016./2017.

Datum obrane diplomskog rada      24. 02 2023. u 11:30 sati u F1

Tema diplomskog rada: Gornjopaleolitički i mezolitički harpuni: kronologija, tehnologija, tipologija i funkcija

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2 prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, mentor i član komisije