Marina Gregl, vanjska suradnica

marina_pers

obrada i rekonstrukcija keramike  –  Pottery reconstructions


URED:
E-MAIL:
TELEFON:

RASPORED KONZULTACIJA:
Zimski semestar:

Ljetni semestar:


NASTAVA

Seminar:
Vježbe iz obrade keramike (II godina) utorak 8.00 – 12.00h Praktikum (C-025)

Vježbe iz obrade keramike (izborni kolegij) srijeda 8.00-10.00h Praktikum (C-025)


Rekonstruiranje keramičkih posuda sa lokaliteta Bapska-Gradac.
« 1 of 5 »

 

Rekonstruiranje keramičkih posuda sa lokaliteta Kaptol-Graci.
« 2 of 4 »