sponzori:

                       


 

Gradac - Bapska

english ver

 

Istraživanje 2007


   

Nakon prošlogodišnjeg, simboličnog početka zaštitnog istraživanja lokaliteta, (60 m², dubina 20 cm), u srpnju 2007. godine nastavljeni su radovi na ranije otvorenoj sondi B-G 06, smještenoj u sjeveroistočnom uglu naselja. Ove godine iskopana površina proširena je na 120 m², no u dubinu se nije kopalo znatno dublje od točke završetka prošlogodišnjih radova. Razlog tomu je što je kuća, otkrivena u izoranom sloju, ipak donekle sačuvana, stoga je znatno ranije no što se očekivalo započeto sa detaljnim iskopavanjem njenih ostataka, kao i njene neposredne okolice. Kako plato na tom dijelu «visi» prema sjeveru, erozija je potpuno uništila pretpostavljeni badenski horizont života, a vjerojatno u znatnoj mjeri i dio života iz posljednjeg odsjeka vinčanske kulture. Intenzivnim erodiranjem sloj zemlje neposredno iznad kuće tek je «nedavno» postao humus, tako da su nalazi iz konteksta kuće dobro sačuvani. Kuća 1, dakle, sačuvana je u dužini od oko 10 metara, no njeni sjeverni gabariti ulaze u sjeverni profil sonde, stoga za sada nije moguće preciznije utvrditi kolike su njene dimenzije zapravo bile. Iako je pod kuće gotovo potpuno uništen oranjem, a njene dimenzije zasute šutom, moguće je definirati širinu od 4,5 m.

Otvoreni dio sonde

Najvažniji nalaz ovogodišnje kampanje je spremište sa iznimno velikom količinom požarom karbonizirane pšenice, ječma i još nedefiniranih sjemenki. Cijeli dio iskopa je obrađen flotacijom, kojom se utvrdilo da je otkriveno nešto više od kilograma (mokrog) uzorka. Flotacijom i arheobotaničkom obradom istraživanja rukovodila je Katerina Moniaki, dipl. arheolog sa Sveučilišta u Solunu, koja pri toj instituciji izrađuje magistarski rad na temu sjemenki iz neolitičkog konteksta. Važno je istaknuti da je jama u kojoj se sjemenje nalazilo samo načeta čišćenjem kuće, te da najveći dio materijala još čeka da bude izvađen, te poslan u Solun na analizu, gdje se spomenuti izvađeni dio već nalazi. Dio tog nalaza bit će poslan na radiokarbonsku analizu, no tek sljedeće, 2008. godine, jer za takvu analizu u ovoj kampanji nije niti približno bilo financijskih sredstava. Jama je pomno zaštićena od atmosferilija te bilo koje vrste mehaničkh oštećenja. Ispred istočnog ulaza u kuću bilo je mnoštvo ribolovne opreme što upućuje na zaključak da je kuća 1 napuštena u vrlo kratkom roku.

    Terenska baza

Pored arheoloških radova obavilo se i geosondiranje na različitim točkama na lokalitetu i na nekoliko točaka oko lokaliteta.

        geosondiranje

Keramika, kao i kameni materijal, slijedi fakturu i oblike identične onima pronađenim prošle godine, a ove se godine bilježi statistički porast nalaza keramike sa crvenim premazom (vjerojatno zbog postotno veće iskopane površine i ipak nešto veće dubine iskopa).

    put na ručak....

Pored utega, harpuna, koštanih igli, životinjskih kostiju, te ponovo nekoliko tisuća ulomaka keramike, otkriven je i fragment alatke od opsidijana, što uz prošlogodišnji nalaz spondilus školjke dokazuje da su stanovnici neolitičkog naselja na Gradcu koristili te dvije vrlo cijenjene neolitičke vrijednosnice. Opsidijan će u sklopu projekta analiziranja podrijetla sirovine na uzorcima iz cijele Hrvatske, biti predan na PGA analizu u nuklearni istraživački centar u Budimpešti (KFKI) također tijekom 2008. godine.

    izbor iz tematskog ručka: pravi horiatiki (grčka salata) ekipe iz Grčke

Sve radove na lokalitetu izvode studenti arheologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kojima su se 2007. priključili kolege iz Tübingena i Soluna.

    zajednička slika sa g. Vidakovićem, članom ekipe iz 1964. god.

    flotiranje...


postavljeno: 29.01.2007.