JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TINA BERTETIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                               TINA BERTETIĆ
Akademska godina upisa                       2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:          22. srpnja 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                         Magijske lutke u antici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović – predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Iva Kaić (mentorica) – članica komisije
3. dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica – članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JELENA ŠEKRST

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                              JELENA ŠEKRST
Akademska godina upisa                      2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:         23. srpnja 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                        Crveni porfir – simbolika i moć carskog kamena

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik komisije
2. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, članica komisije
3. dr. sc. Vinka Matijević (mentorica), poslijedoktorandica, članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LUCE ŠARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         LUCE ŠARIĆ
Akademska godina upisa                 2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:    21. srpnja 2020. u 11 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                   Prikazi žena i djece na fajumskim portretima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, članica povjerenstva
3. dr. sc. Mirna Vukov, zn. suradnica (mentorica), članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
 Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DAVID FUDURIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        DAVID FUDURIĆ
Akademska godina upisa                2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:   14. lipnja 2020. u 8 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                   Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, član povjerenstva
dr. sc. Ana Azinović Bebek, član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IZABELA ANDRAŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             IZABELA ANDRAŠIĆ
Akademska godina upisa                    2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada       16. srpnja 2020. u 10.30 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Rimska stolna keramika s nalazišta Sveti Martin na Muri (Halicanum) – istraživanja od 2015. do 2018. godine

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Mirna Vukov, zn. suradnica, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA – III. ROK (prof. Milićević Bradač)

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

7. srpnja 2020.5. srpnja 2020. u 12 hUmjetnički obrt klasičnog razdoblja
7. srpnja 2020.5. srpnja 2020. u 12 hCivilizacija starog vijeka
8. srpnja 2020.6. srpnja 2020. u 12 hRimska klasična arheologija
8. srpnja 2020.6. srpnja 2020.  u 12 hOsnove Egejske arheologije
9. srpnja 2020.7. srpnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije II.
9. srpnja 2020.7. srpnja 2020. u 12 hFenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
10. srpnja 2020.8. srpnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije I.
10. srpnja 2020.8. srpnja 2020. u 12 hEgejska arheologija

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.

JAVNA OBRANA OCJENE TEME – IVAN VALENT

Javna obrana ocjene teme Ivana Valenta pod naslovom Život u Podravini na izmaku antike i početku srednjeg vijeka – pitanje (dis)kontinuiteta, na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije, održat će se 7. srpnja 2020. god. u 12 sati u dvorani A-018.

Mentorica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan (Institut za arheologiju, Zagreb)

Stručno povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
  2. prof. dr. sc. Mirja Jarak
  3. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan (Institut za arheologiju, Zagreb)

JAVNA OBRANA DOKTORSKOGA RADA – DŽENAN BRIGIĆ

Javna obrana doktorskoga rada Dženana Brigića pod naslovom Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne (Višeslojno naselje Gornja Tuzla u kronologiji neolitika sjeveroistočne Bosne) održat će se 1. srpnja 2020. s početkom u 10.00 sati.

Povjerenstvo za obranu rada:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, u miru, predsjednica povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva                      
3. dr. sc. Jacqueline Balen, viša znan. suradnica (Arheološki muzej u Zagrebu), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOGA RADA – DUŠA ŠARUNIĆ

Javna obrana teme doktorskoga rada Duše Šarunić pod naslovom Učinak metoda poučavanja na percepciju arheološke baštine učenika osnovne škole, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se 9. srpnja 2020. godine u dvorani Fond 1 u 10 sati na Odsjeku za arheologiju.

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
3. dr.sc. Goran Milas (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOGA RADA ANTONELE BARBIR

Obrana teme doktorskoga rada Antonele Barbir pod naslovom Lovačko-skupljačka prehrana na prijelazu iz pleistocena u holocen na istočnojadranskoj obali – skupovi nalaza sisavaca i mekušaca iz špilje Vlakno (Dugi otok) održat će se 30. lipnja 2020. godine u 11h u dvorani Fond 1.

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
3. dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb)