Ljetni ispitni rokovi – Katedra za arheometriju i metodologiju (izmjene)

Katedra za arheometriju i metodologiju
Nastavnik: Izv. prof. dr. sc.  Zdravka Hincak
Ljetni ispitni rokovi

Kolegiji: „Zooarheologija: osnove animalne osteologije“
7. lipnja (petak) 2019. u 15h-predrok, Fond I
18. lipnja 2019. (utorak) u 9h, Fond I
26. lipnja 2019. (srijeda) u 9h, Fond I

Kolegij: „Geologija i mineralogija za arheologe“,
7. lipnja 2019.  u 12.30h-predrok, Fond II
13. lipnja 2019. u 8.00h, Fond I
19. lipnja 2019. u 9.30h, Fond I
4. srpnja 2019. 9.30h, Fond I

Kolegij: „Metode prirodnih znanosti“
11. lipnja 2019, u 12h, Fond I
27. lipnja 2019., u 9h Fond I
4. srpnja 2019. u 11h Fond I

Nastavnik: Dr. sc. Danijela Roksandić
Naziv kolegija: Eksperimentalna arheologija
Razina studija: Diplomski studij

LJETNI

11.6.2019. u 12 sati F2
18.6.2019.u 12 sati A018
2.7.2019. u 12 sati F2

Naziv kolegija: Materijali i tehnologije u arheologiji
Razina studija: Diplomski studij

LJETNI

13.6.2019. u 8 sati F1
19.6.2019. u 8 sati F2
4.7.2019. u 8 sati F1

Naziv kolegija: Arheologija krajolika – ambijenti, naselja i komunikacije, Položaj naselja i graditeljske tehnologije (ljetni i jesenski rok)
Razina studija: Preddiplomski studij

LJETNI

13.6.2019. u 9.30 sati F1
19.6.2019. u 9.30 sati F1
4.7.2019. u 9.30 sati F1