Ljetne škole i radionice

Na sljedećim poveznicama dostupne su informacije o ljetnim školama i radionicama

5th CIPA summer school

Petnica Science Center: