OBAVIJEST STUDENTIMA 2. GODINE

NADOKNADA NASTAVE IZ KOLEGIJA „LATINSKI JEZIK ZA ARHEOLOGE 1“ ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 25. 5. 2018. U 9.30 SATI. STUDENTI SE MOLE DA U TO VRIJEME BUDU U AULI ODSJEKA ZA ARHEOLOGIJU.

DOC. DR. SC. DINO DEMICHELI

Osnove muzejskog rada

Ovaj petak, 25.5.2018. će se nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada održati u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

“The Evolution of Neolithic Villages in Southeastern Europe” – gostujuće predavanje

Prof. William Parkinson (Chicago Field museum), dugogodišnji istraživač neolitika, eneolitika i brončanog doba Mađarske i Grčke će u četvrtak, 24.05.2018. u sklopu nastave na kolegiju Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe (termin seminarske grupe B, 11.00 h) održati svoje predavanje pod naslovom:

“The Evolution of Neolithic Villages in Southeastern Europe”

Poziv vrijedi za sve zainteresirane, a obavezan je za polaznike navedenog kolegija.

Terenska nastava – Vučedol 2018.

TERENSKA NASTAVA VUČEDOL 2018.

Terenska nastava i arheološko iskopavanje na lokalitetu Vučedol provoditi će se od 3. do 29. rujna 2018.g.

Studenti će biti raspoređeni u 2 grupe:

  1. grupa: 3.9.-14.9.2018.
  2. grupa: 17.9.-29.9.2018.

Molimo sve zainteresirane studente da prijave šalju dr. sc. Danijeli Roksandić, na e-mail: daroksan@ffzg.hr s podatcima (ime, prezime, godina studija, studijska grupa, termin za koji su zainteresirani).

Vučedol

Grčka uporabna keramika – odgoda nastave

Odgađa se nastava iz kolegija Grčka uporabna keramika u srijedu, 23. 5. u 11h zbog održavanja  izvanredne sjednice Vijeća Odsjeka za arheologiju s Upravom Fakulteta u dvorani Fond 1.

Nastava će biti odrađena.

Poziv na predavanja prof. dr. sc. Sergiia Ryzhova

Odsjek za arheologiju poziva sve zainteresirane studentice i studente,  te nastavnice i nastavnike Filozofskog fakulteta na seriju predavanja koja će održati prof. dr. sc.  Sergii Ryzhov  s Odsjeka za arheologiju i muzeologiju Kijevskog nacionalnog sveučilišta Taras Shevchenko (Кафедра археології та музеєзнавства, Історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) tijekom gostovanja na Odsjeku za arheologiju u okviru ERASMUS+ programa .

Raspored predavanja:

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: paleogeography and climate u ponedjeljak 21. 5. 2018. u dvorani Fond II  od 14:00-15:30

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: raw materials procurement u srijedu 23. 5. 2018. u dvorani D I od 14:00-15:30

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: cultural traditions and sites u četvrtak 24. 5. 2018. u dvorani Fond I od 08:00-09:30

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: synthesis of archaeological and palaeogeographic evidence u četvrtak 24. 5. 2018. u dvorani A018 od 11:00-12:30