Nastava iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka

Nastava iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka neće se održati u studenom (4 sata) zbog spriječenosti nastavnice. Odrade će biti u prosincu i siječnju. Sljedeći sat će se održati 5. 12. 2017. u redovno vrijeme (utorak u 12:30), a odrade će biti biti 8.12. (petak u 12:30) i 15. 12. (petak u 12:30) u dvorani Fond 1.

Izvješće HRZZ za projekt Između Dunava i Mediterana. Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici (RoMiCRO)

Mirna Vukov, doktorandica na projektu Između Dunava i Mediterana. Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici (RoMiCRO), HRZZ, voditeljice prof. dr. sc. Mirjane Sanader, pohvaljena je u izviješću Hrvatske zaklade za znanost za 2016. g. jer je ostvarila izuzetne rezultate. Tijekom prve dvije godine rada na projektu sudjelovala je sa 7 izlaganja i 2 postera na više domaćih i međunarodnih skupova (Njemačka, Belgija, Austrija, Mađarska, Srbija) na kojima je prezentirala rezultate svojeg istraživačkog rada. Napisala je i 7 znanstvenih radova koji su objavljeni ili su u procesu objave u zbornicima skupova te znanstvenim časopisima. Nagrađena je stipendijom Bavarske vlade za sudjelovanje na 23. Limes kongresu u Ingolstadtu te stipendijom Sveučilišta u Zagrebu za jednomjesečni istraživački boravak na Sveučilištu u Beču.

http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/HRZZ_godisnje%20izvjesce%20za%202016.pdf

Čestitamo !

Obrana teme doktorskoga rada Anite Rapan Papeša

Obrana teme doktorskoga rada Anite Rapan Papeša na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Avarodobni arheološki krajobraz međuriječja Bosuta, Vuke i Dunava“ održat će se u ponedjeljak, 6. studenoga 2017. s početkom u 10:15 h u dvorani A-018. Mentor: Izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Stručno povjerenstvo:
1. Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak
2. dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu)
3. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Javna obrana diplomskog rada – Antonia Oroz

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                      ANTONIA OROZ
Matični broj:                                         328082
Akademska godina upisa                    2013./14.
Datum obrane diplomskog rada       27. 10. 2017. u 10:15 sati u dvorani Fond 1

Tema diplomskog rada: Kasnosrednjovjekovna utvrda kod crkve Blažene Djevice Marije u Donjoj Glogovnici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena suradnica, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Gostujuće predavanje dr. sc. Tajane Pleše

Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje dr. sc. Tajane Pleše, ravnateljice Hrvatskog restauratorskog zavoda, pod naslovom Od ludbreškog arheološkog nalazišta Vrt Somođi do Arheološkog parka Iovia – Ludbreg. rezultati istraživanja i ideja prezentiranja koje će se održati u utorak, 31. listopada 2017. u 14:00 h u dvorani Fond 1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Egejski seminar

U utorak 24. 10. 2017. u 11.00 sati u Fondu I održat će se Egejski seminar. Predavačica je Dr. Susan Allen (Univiersity of Cincinnati), naslov predavanja je: “Harvesting Power: Mycenaean Agriculture in Review”. Predavanje je obavezno za studente koji slušaju kolegije Osnove Egejske arheologije i Egejska arheologija.

Dan Filozofskog fakulteta

Pozivaju se svi nastavnici, studenti i zaposlenici na svečanu proslavu obilježavanja Dana Filozofskog fakulteta u četvrtak, 19. listopada 2017., u 12:00 sati u dvorani D VII.
Nastava prestaje u 11:00 sati, kad prestaju raditi i službe Fakulteta osim onih koje su neophodne za njegovo funkcioniranje.