Obavijest

OBAVIJEST STUDENTIMA

O UPISU OCJENA

TE IZVANREDNOM DEKANSKOM ROKU

NA

KATEDRI ZA ANTIČKU PROVINCIJALNU I RANOKRŠĆANSKU ARHEOLOGIJU

Obavještavamo studente da će dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. upisivati ocjene u utorak, 26. rujna 2017. god. u 10:00 h u sobi 20.

֍֍֍

Obavještavamo studente da će izvanredni dekanski rok za kolegije

Rim i njegove provincije

Osnove ranokršćanske arheologije

Provincijalna arheologija 1

Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku

Ranokršćanska arheologija

Uvod u provincijalnu arheologiju

biti održan u utorak, 26. rujna 2017. god. u 11:00 h u Fondu 1.

Stručni izlet i posjet muzeju

U sklopu kolegija Stručni izlet i posjet muzeju organiziran je posjet izložbi Japodi u Arheološkom muzeju u Zagrebu u srijedu, 20. rujna 2017. Sastanak je u AMZ,  Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 u 9:30 h.

Prijava putem Studomata nije potrebna, bodovi će biti upisani studentima prema potpisnoj listi.

Završetak preddiplomskog studija

Nakon ispunjenja svih studijskih obveza i položenog zadnjeg ispita na preddiplomskom studiju (bolonjskom) studenti ostavljaju u tajništvu Odsjeka indeks i molbu za izdavanje svjedodžbe. Molbu ovjerava pročelnik Odsjeka.

Molba se može preuzeti u Studentskoj službi ili na mrežnoj stranici: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=26

Prije predaje indeksa u tajništvo student mora prikupiti sve potpise, ocjene i ECTS bodove.

Ostale službene informacije o završetku studija nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta > Studenti > Studentska služba > Opće informacije i Obrasci 

 

Svjedodžba tj. potvrda o završetku preddiplomskog studija dio je dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj za upis na diplomski studij. Natječaj za upis na diplomski studija Fakultet će objaviti tijekom rujna, molimo redovito pratiti mrežne stranice: http://www.ffzg.unizg.hr/http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/

Javna obrana diplomskog rada – Suzana Dragović

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                          SUZANA DRAGOVIĆ
Matični broj:                                           376736 – D
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        18. 9. 2017. u 8.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Usporedba sportske opreme u antici i danas

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, zn. suradnik
Dr. sc. Vinka Matijević, asistent
Dr. sc. Ana Pavlović, docent

Upis ocjena kod doc. dr. sc. Ine Miloglav

Upis ocjena iz kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta i Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe kod doc. dr. sc. Ine Miloglav bit će 11. rujna u 10:00h u kabinetu 105 (1. kat).

Javna obrana diplomskog rada – Blaž Glavinić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            BLAŽ GLAVINIĆ
Matični broj:                                        347947-D
Akademska godina upisa                   2014/15.
Datum obrane diplomskog rada       7. 9. 2017. u 11.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Mitovi o osnutku Rima na rimskom novcu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, zn. suradnik
Dr. sc. Dino Demicheli, docent
Dr. sc. Ana Pavlović, docent

Obavijest

Ispitni rok kod dr. sc. Tatjane Lolić iz kolegija Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta održat će se u petak, 1. rujna u 17h.