Eksperimentalna arheologija – obavijest

Sutra, u utorak,16.10.2018. predavanje iz kolegija Eksperimentalna arheologija kod dr. sc. Danijele Roksandić će se održati u 11.45 do 13.15 h po rasporedu, a seminar u 8.00h se neće održati.

Obavijest

Sutrašnje predavanje (16.10.2018)  iz kolegija “Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji” kod izv. prof. dr. sc. Zdravke Hincak početi će u 9.30h u Fondu II.

Odgoda nastave doc. dr. sc. Ina Miloglav

Doc. dr. sc. Ina Miloglav zbog spriječenosti neće održati nastavu u:

  1. ponedjeljak, 15.10., 12,30h Načela arheoloških istraživanja
  2. srijedu, 17.10., 15,30h Dokumentiranje arheoloških nalazišta

Poziv brucošima za sudjelovanje u istraživanju

Eksperiment: Eksperimentalni pristup koevoluciji jezika i kamenog oruđa

Ukupno trajanje: 2h 30 min (prvi dio 30 min, drugi dio 2 h)

Tražimo dešnjake bez iskustva u izradi kamenog oruđa. Za prijavu molimo sudionike da ispune upitnik i pošalju ga na mabanda@ffzg.hr. Upitnik treba downloadati (lijevo gore File -> Download as) s linka: https://docs.google.com/document/d/1keHd6ns0_nKXHBWeXzZQFV6smvuwmocpv-C2FrpQ-4g/edit?usp=drivesdk&ouid=102235846376449497662

Prvi dio testiranja odvijat će se u tjednu od 15. do 19. listopada u C024 (Arheološki praktikum) u trajanju od 30 do 40 min (baterija jezičnih i neuropsiholoških testova). Studenti se mogu upisati za neki od termina na listu dostupnu na: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-sImk4C03ZtjY6GrvHNMe2e6KJIeiz1Uc1Tb_Ur6EMU/edit?usp=drivesdk&ouid=102235846376449497662

 

Drugi dio testiranja (učenje izrade kamenog oruđa, oko 2h) odvijat će se u tjednu od 22. do 26. listopada, u terminu prema dogovoru s ispitanicima. O mogućim terminima i mjestu održavanja (na Fakultetu) studenti će biti obaviješteni naknadno

OBAVIJEST

Nastava iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka (3. sem. dipl studija – srednjovjekovni smjer) održavat će se  srijedom u 13:30h u Srednjovjekovnom praktikumu umjesto ponedjeljkom u 15:30 h u Fondu 1.

Obavijesti o početku nastave

Molimo studente 1. godine preddiplomskog studija da u četvrtak,  11.10. u 11h dođu na seminar Paleolitik i mezolitik Hrvatske koji će održati doc. dr. sc. Rajna Šošić_Klindžić u dvorani Fond 1 kako bi se podijelili u grupe.

BIZANTSKA ARHITEKTURA, SLIKARSTVO I MOZAICI – OBAVIJEST
Zbog godišnje konferencije Hrvatskog arheološkog društva, 10.09.2018. god. dr. sc. V. Matijević neće održati nastavu iz kolegija Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici. Predavanja započinju u srijedu, 17.10.2018. god. u 15:30 sati.

Prof. dr. sc. Ivor Karavanić će ovaj tjedan održati nastavu prema rasporedu.

Nastava na kolegiju Arheološki praktikum (PREDDIPLOMSKI studij) će se iznimno,
umjesto u PETAK, 12.10. održati u ČETVRTAK 11.10. u 12:30 u FONDU 1 (za sve grupe).
Osim ovoga tjedna, nastava će se održavati u redovitom terminu i prostoriji.

Izv. prof. dr. sc. Helena Tomas zbog spriječenosti neće održati nastavu 16. i 23. listopada iz kolegija Osnove egejske arheologije i Egejska arheologija.

Zbog službene spriječenosti nastava iz kolegija “Arheologija i mediji” neće se održati ovaj četvrtak 11.10. 2018. Redovita nastava počinje idućeg četvrtka 18.10. Studenti će biti obaviješteni o nadoknadi.
Nastava iz kolegija “Antička numizmatika” počinje ovaj petak 12.10 u redovitom terminu
dr. sc. Ana Pavlović, doc.

 

Doc. dr. sc. Dino Demicheli radi terenske nastave neće održati ovog tjedna sljedeće kolegije:
Latinski jezik za arheologe 2.(srijeda, 8-9.30) Rimska uprava u provinciji Dalmaciji (četvrtak, 11-12.30) Epigrafika (četvrtak, 12.30-14).

Obavijest Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju – početak nastave u ak. god. 2018./2019.

Obavještavamo sve studente da će nastava Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, radi prisustvovanja nastavnika godišnjoj konferenciji Hrvatskog arheološkog društva u Požegi idućeg tjedna, započeti 15.10. 2018.

 

Nastava iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka kod Anite Dugonjić (3. sem. preddipl. studija) će početi 23. listopada prema rasporedu.

 

Nastava kod prof. dr. sc. Tihomile Težak-Gregl počinje 17. 10. prema rasporedu. (Kolegiji Uvod u prapovijesnu arheologiju na preddiplomskom i seminari iz Arheologije neolitika i Arheologije eneolitika na diplomskom studiju).

 

Nastava iz kolegija Paleolitički lovci i sakupljači (predavanje) počet će u petak  19. 10. 2018., a seminar (grupa 1) u srijedu 17. 10. 2018. Početak nastave odgađa se zbog terenskih istraživanja. Termini nadoknade bit će određeni u dogovoru sa studentima.

Nikola Vukosavljević

 

Nastava iz kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta kod doc. dr. sc. Ine Miloglav neće se održati u srijedu 10. listopada zbog spriječenosti.

Prof. Marina Milićević Bradač počinje s nastavom u ponedjeljak, 15. listopada 2018. g. u 8 sati ujutro.

Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak neće održati nastavu u utorak, 9. 10. zbog spriječenosti.

Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak neće održati nastavu zbog spriječenosti 9., 10. i 11. listopada.

Dr. sc. Danijela Roksandić neće održati nastavu od 9.-11. listopada zbog spriječenosti.

Doc. dr. sc. Marcel Burić neće održati nastavu 10. i 11. listopada zbog spriječenosti.

PRIJAVA na obavezni kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) putem aplikacije „QR STUDENT FF“

…odnosi se na sve studente/ice koji su dužni pohađati obaveznu nastavu TZK. Prijava na pojedine kineziološke aktivnosti (KA) vrši se putem poveznice:

Nakon ulaska u aplikaciju valja temeljito pregledati popis, opis i osnovne informacije o ponuđenim KA (ukupno ih je 36, odnosno 63 nastavnih grupa) razvrstanih po danima u tjednu odnosno terminima održavanja. Nakon što ste pronašli KA koja odgovara vašim afinitetima, interesima i ne preklapa se s redovitim nastavnim obavezama na studiju, prijava na KA realizira se pritiskom na oznaku „upiši“. Ukoliko odgovarajući odabir nije prihvaćen, znači da je predviđena kvota ispunjena te vam preostaje odabir ostalih ponuđenih KA. Raspored nastave i dodatne relevantne informacije o izvedbi nastave TZK-a za studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija u zimskom semestru akad. god. 2018./19. dostupne su putem mrežne stranice Samostalne katedre za kineziologiju, sustava e-učenja OMEGA, te u PREZENTACIJI kojoj se može pristupiti putem OMEGA-e.

Želimo vam uspješan zimski semestar akademske godine 2018./2019.!

Srdačan pozdrav,

Predstojnica Samostalne Katedre za kineziologiju

dr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.

 

Drage studentice i dragi studenti!

MEĐUODSJEČNI IZBORNI KOLEGIJ „SPORT U KULTURI DALEKOG ISTOKA I INDIJE“

U zimskom semestru akad. god. 2018./2019. moguće je upisati izborni kolegij „Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije“ namijenjen polaznicima/ama svih preddiplomskih i diplomskih studija na Filozofskom fakultetu. Kolegij pruža uvid u sport te njegovu ulogu i važnost u društvima i kulturama Dalekog istoka i Indije. Naglasak je pri tom stavljen na predstavljanje tradicionalnih istočnjačkih borilačkih i ostalih koncepata/sustava u sportu – kineskih: Yong chun (Wing Tzun), Taiji (Taijiquan); japanskih: Nanbudo, Aikido, Judo, Jujutsu; korejskih: Taekwondo i dr.; autentične indijske metode: Joga-e i sustava Ayurvede (“znanost o životu”). Nastava će se održavati ponedjeljkom od 18.30 do 20.00 sati u prostoriji  A-106 te započinje u ponedjeljak 15. 10. 2018. Studenti se pozivaju na prvi nastavni termin, uključujući i studente koji nisu uspjeli formalno prijaviti kolegij. Opširnije informacije o kolegiju dostupne su na sustavu e-učenje: OMEGA.

Želimo vam uspješan zimski semestar akademske godine 2018./2019.!

nositelji: prof. dr.sc. Tvrtko Jakovina, i mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.

Javna obrana diplomskog rada – Marko Gašić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              MARKO GAŠIĆ
Matični broj:                                           394860
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada        28. 09. 2018. u 12:00 sati u dvorani F1

Tema diplomskog rada: Arheološka interpretacija željeznog doba Slavonije i Baranje u povijesnoj perspektivi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Prof. dr. sc Hrvoje Potrebica, član povjerenstva
Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, član povjerenstva