Nastava

POPIS PREDMETA IZ ANTIČKE PROVINCIJALNE ARHEOLOGIJE NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU

Ovdje se nalazi popis predmeta preddiplomskog studija prema semestrima koji su upisani u ISVU sustav. Svake godine se u sklopu svakog pojedinog predmeta tematski predaju različiti kolegiji koji nose drugačije nazive od samog predmeta. Međutim, u indeks se upisuje naziv predmeta, a ne kolegija. Prilikom upisivanja proseminara upisuje se samo naziv nastave, npr. proseminar iz provincijalne arheologije itd.

4. SEMESTAR

 1. Uporabna grčka i rimska keramika – Syllabus

5. SEMESTAR

 1. Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku – Syllabus
 2. Antički gradovi u Hrvatskoj – Syllabus
 3. Svakodnevni život u rimskim provincijama – Syllabus
 4. Proseminar iz provincijalne arheologije – Syllabus

Od ak. god. 2015/2016. kolegij Antički gradovi u Hrvatskoj nosi naziv Uvod u provincijalnu arheologiju.

1. Uvod u provincijalnu arheologiju-stari – Syllabus

Od ak. god. 2017./2018. kolegij Uvod u provincijalnu arheologiju sastoji se od predavanja + proseminara iz provincijalne arheologije.

Kolegij Proseminar iz provincijalne arheologije više nije moguće upisati kao zasebni izborni kolegij.

 1. Uvod u provincijalnu arheologiju+proseminar – novi – Syllabus

Izborni kolegij:

 1. Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske – Syllabus

 6. SEMESTAR

Izborni kolegij:

 1. Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala – Syllabus

POPIS PREDMETA IZ RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU

Ovdje se nalazi popis predmeta preddiplomskog studija prema semestrima koji su upisani u ISVU sustav. Svake godine se u sklopu svakog pojedinog predmeta tematski predaju različiti kolegiji koji nose drugačije nazive od samog predmeta. Međutim, u indeks se upisuje naziv predmeta, a ne kolegija. Prilikom upisivanja proseminara upisuje se samo naziv nastave, npr. proseminar iz ranokršćanske arheologije itd.

6. SEMESTAR

  1. Osnove ranokršćanske arheologije – Syllabus
  2. Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj – Syllabus
  3. Terenski rad – terenska nastava (lokalitet rimskog legijskog logora Tilurij; kasnoantički lokalitet Velić / Jabuka)

4. Kroatien in der Antike – Syllabus
5. Das römische Heer in Kroatien – Syllabus

Od ak. god. 2015/2016. kolegij Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj nosi naziv Osnove ranokršćanske ikonografije.

1. Osnove ranokršćanske ikonografije- stari – Syllabus

Od ak. god. 2017./2018. kolegij Osnove ranokršćanske arheologije sastoji se od predavanja + proseminara Osnove ranokršćanske ikonografije.

Kolegij Osnove ranokršćanske ikonografije više nije moguće upisati kao zasebni izborni kolegij.

 1. Osnove ranokršćanske arheologije+proseminar – novi – Syllabus

POPIS PREDMETA IZ ANTIČKE PROVINCIJALNE ARHEOLOGIJE NA DIPLOMSKOM STUDIJU

Ovdje se nalazi popis predmeta diplomskog studija prema semestrima koji su upisani u ISVU sustav. Svake godine se u sklopu svakog pojedinog predmeta tematski predaju različiti kolegiji koji nose drugačije nazive od samog predmeta. Međutim, u indeks se upisuje naziv predmeta, a ne kolegija. Prilikom upisivanja seminara upisuje se samo naziv nastave, npr. seminar iz provincijalne arheologije itd.

2. SEMESTAR

 1. Uloga vojske u Rimskom Carstvu – Syllabus
 2. Seminar iz provincijalne arheologije 1 – Syllabus
 3. Terenska nastava (lokalitet rimskog legijskog logora Tilurij; kasnoantički lokalitet Velić / Jabuka)

Od ak. god. 2015/2016. kolegij Uloga vojske u Rimskom Carstvu nosi naziv Rim i njegove provincije.

1. Rim i njegove provincije – Syllabus

3. SEMESTAR

 1. Arheologija rimskih provincija – Syllabus
 2. Seminar iz provincijalne arheologije 2 – Syllabus
 3. Rimska provincijalna keramika – Syllabus

Od ak. god. 2015/2016. kolegij Arheologija rimskih provincija nosi naziv Provincijalna arheologija 1.

1. Provincijalna arheologija 1 – Syllabus

4. SEMESTAR

 1. Magistarski rad (30 ECTS)

POPIS PREDMETA IZ RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE NA DIPLOMSKOM STUDIJU

Ovdje se nalazi popis predmeta diplomskog studija prema semestrima koji su upisani u ISVU sustav. Svake godine se u sklopu svakog pojedinog predmeta tematski predaju različiti kolegiji koji nose drugačije nazive od samog predmeta. Međutim, u indeks se upisuje naziv predmeta, a ne kolegija. Prilikom upisivanja seminara upisuje se samo naziv nastave, npr. seminar iz ranokršćanske arheologije, seminar iz kasnoantičke arheologije itd.

2. SEMESTAR

 1. Seminar iz ranokršćanske arheologije – Syllabus

Od ak. god. 2015/2016. kolegij Seminar iz ranokršćanske arheologije nosi naziv Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1.

1. Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 – Syllabus

3. SEMESTAR

 1. Ikonografija ranokršćanskih mozaika i fresaka – Syllabus
 2. Ranokršćanski sarkofazi – Syllabus
 3. Seminar iz kasnoantičke arheologije – Syllabus
 4. Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza – Syllabus

Od ak. god. 2015/2016. kolegij Ikonografija ranokršćanskih mozaika i fresaka nosi naziv Ranokršćanska arheologija, a kolegij Ranokršćanski sarkofazi nosi naziv Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2.

1. Ranokršćanska arheologija – Syllabus

2. Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 – Syllabus

4. SEMESTAR

 1. Magistarski rad (30 ECTS)
>